Anerkendelsen og bekræftelsen af Allahs enhed. Doktrinen om Allahs enhed er helt central i islam og indgår bl.a. som første del af trosbekendelsen.

Blandt wahhabier og inden for den hanbalitiske retsskole fortolkes tawhid således, at intet i den skabte verden kan sammenlignes eller sidestilles med Allah. En undtagelse er Koranen, der opfattes som ikke skabt, men guddommeligt åbenbaret. Allah er den eneste og eksklusive gud.

Andre muslimer opfatter tawhid med den betydning, at intet er uden for Allah, som er den eneste Gud og altings skaber.

Også sufier benytter begrebet tawhid som udtryk for deres stræben efter forening med Allah, hvilket ifølge wahhabierne er utænkeligt og kættersk.