Hebraisk "bøn". Inden for jødedommen er der pligt til at bede tre gange dagligt. Navnlig på helligdage anbefales det, at man beder i synagogen sammen med ti mænd (minyan), idet man dér kan sige alle bønnerne og dermed får fuldt udbytte af bønnen. Bønnerne er samlet i en bønnebog, "Tefilat Israel", israelitisk bønnebog.