Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

teisme

Græsk theos, "gud". Den opfattelse at verdens og menneskelivets skabende kilde eller fundament er et personligt væsen, en gud, der virker i naturen, men dog står over den og ikke udtømmende kan forstås ved at beskrive naturens love og processer. Teisme står derved i modsætning til panteisme, den opfattelse at Gud eller det guddommelige er alnaturen eller verdens og menneskelivets iboende princip - men også til oplysningstidens deisme, hvor Gud tænkes at have sat verden i gang som et stort urværk, men ikke ellers at gribe ind i dens processer