Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

tekstanalyse

Undersøgelse af en teksts opbygning, bestanddele og betydning. For at det kan give mening at tale om tekstens betydning, må der findes en konkret sammenhæng, hvori teksten bruges. Dvs. man må vide, hvad teksten bruges til, eller som minimum bygge sin tolkning af teksten på en formodning om tekstens anvendelse. Kun få religiøse tekster er ren lænestolslæsning! Tekstanalyse kan opdeles i tre komponenter:

1. Parafrase, dvs. redegørelse for gangen og strukturen i teksten, fx ved inddeling i afsnit.

2. Realkommentar, dvs. indhentning af (så vidt muligt) alle de relevante kundskaber som tekstens oprindelige brugere sad inde med. Vigtigst af alle realkommentarer er tekstens anvendelse eller "Sitz im Leben". Hertil kommer tekstens navnestof og begreber, i det hele taget alt det som teksten forudsætter bekendt. Et praktisk hjælpemiddel til realkommentaren er håndbøger og leksika.

3. Tolkning der på grundlag af parafrase og realkommentar redegør for tekstens betydning.

Tekstanalyse kan yderligere forfines og gives perspektiv ved anvendelse af en række forskellige analytiske metoder og teorier.