Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

teologi

Græsk theos, "Gud", og logos, "lære", altså læren om Gud. Betegnelse for den tanke- og begrebsmæssige undersøgelse af religionen. I en kristen sammenhæng bruges betegnelsen teologi om en sådan undersøgelse af kristendommens indhold, hvorimod den tilsvarende beskæftigelse med andre religioner er overladt til religionshistorien eller religionsvidenskaben.

Det teologiske studium er almindeligvis delt i forskellige discipliner, de historiske der omfatter studiet af Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente og kirkens eller kristendommens historie, og de systematiske discipliner dogmatik, etik og religionsfilosofi.

Det er kun delvist berettiget at sige, at forskellen mellem teologi og religionsvidenskab består i, at teologien går ud fra en gudstro, mens religionsvidenskaben arbejder ud fra en agnostisk tilgang. Navnlig i de historiske discipliner er teologien også kendetegnet ved en kritisk tilgang fuldstændig på linie med andet historisk arbejde. I de systematiske discipliner er der derimod nok i højere grad tale om, at udgangspunktet er den kristne tro og bekendelse.