Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Teosofisk Samfund

Religiøs bevægelse grundlagt i 1875 af Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott og William Q. Judge. Bevægelsen var blandt de første, som introducerede indisk filosofi og religion i Vesten. Dens lære forener indiske nøglebegreber som fx reinkarnation og karma, ideen om åndelige mestre (kaldet avatarer), som formidler indsigt og erkendelse til mennesker, og endelig nyplatonisk inspirerede ideer om, at det guddommelige princip udstrømmer i verden og mennesker, og at mennesket kan blive en del af det guddommelige ved erkendelse og indsigt. Teosofien er uden sammenligning den religion, som har inspireret flest nye religioner og bevægelser, idet mange hundrede bevægelser i en eller anden afskygning trækker på teosofiens grundlæggende ideer.

Teosofiens lære er præsenteret i en lang række bøger og blade; de vigtigste bøger er forfattet af eller tillægges Madame Blavatsky (fx "The Secret Doctrine", "Key to Theosophy" og "The Voice of Silence") og Annie Besant, Blavatskys efterfølger som præsident ("Ancient Wisdom"). Læren sætter mennesket i centrum for beskrivelsen af kosmos, idet den endelige frelse, der skal bringe enhed med det guddommelige, og som har konsekvenser for både mennesket og kosmos, udløber fra mennesket og dets voksende åndelige erkendelse og udfrielse.

At opnå erkendelse gennem en række forskellige erkendelsesniveauer er målet i Teosofisk Samfund. Mennesket opdeles i tre dele eller niveauer: Kroppen er nederst i hierarkiet, og ånden er øverst. Imellem disse to står sjælen som en medierende faktor. Ånden skal lære at beherske kroppen. Mennesket (og kosmos) består af 7 planer, hvoraf de første tre hører til den materielle verden, mens de øvrige hører til den åndelige verden. Bevægelsen går fra ren fysik til ren ånd. Mennesket i sin nuværende tilstand er fanget i materien og er bundet til reinkarnation, men kan gennem udvikling (evolution) arbejde sig ud af de nuværende betingelser og ind i en eksistensform, som er kendetegnet ved ren åndelig væren, enhed med de guddommelige principper.

Mennesket får i denne søgen hjælp af de åndelige mestre i Det Store Hvide Broderskab, et åndeligt hierarki af mestre, hvis indsigt på forskellige niveauer kommer mennesket til gode i den evolutionære udvikling.

Teosofisk Samfunds hovedkvarter ligger stadig i Indien i Adyar, mens det amerikanske hovedkvarter findes i Wheaton, Illinois. Ud over disse findes en lang række af udspaltninger, i Danmark fx Theosophical Fellowship Ltd. Teosofiens indflydelse på den religiøse scene er uden sidestykke i moderne religionshistorie. Bevægelser som the Arcana School, I AM Religious Activity, Scientologi og rosenkreutzerne er blot få konkrete eksempler, og inden for New Age-inspirerede miljøer udgør det teosofiske tankegods fortsat en væsentlig inspiration.