Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Tidehverv

Navn på et dansk teologisk tidsskrift, der er udkommet siden 1920'erne, og i forlængelse heraf også navnet på en dansk folkekirkelig bevægelse, der omfatter præster og teologer med tilknytning til tidsskriftet.

Bevægelsen udsprang af et opgør med den pietistiske og moralistiske kristendomsopfattelse, som var fremherskende i KFUM i tiden efter 1. Verdenskrig. Teologisk kan Tidehverv ses som en dansk udgave af den dialektiske teologi. Bevægelsens teologer har hentet megen inspiration hos Luther og Søren Kierkegaard og understreger i forlængelse af dem menneskets syndighed og afmagt og den uendeligt kvalitative forskel mellem Gud og menneske. Dermed udtrykker bevægelsen en tankegang, der er i modsætning til enhver idealistisk religiøsitets tro på det gode i mennesket og på dets stræben efter fuldkommenhed.