Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

tiggerorden

Et samfund af kristne brødre eller søstre der har aflagt et løfte om at leve i cølibat, fattigdom og lydighed. At tigge til livets opretholdelse er et centralt element. Eksempler på tiggerordener er franciskanerne, dominikanerne og karmelitterne.

Ordenerne opstod, da der voksede et behov for mission, sjælesorg og socialt arbejde frem i byerne i 1200-tallet. Idealet var at efterfølge apostlene i fattigdom. Tiggerordenerne er karakteriseret ved, at ikke blot den enkelte broder eller søster, men også ordenen giver afkald på fast ejendom og regulære indtægter. Vanskelighederne ved at gennemføre dette i praksis resulterede i en lang række reformbevægelser, som forsøgte at fastholde idealet.