Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

totemisme

Troen på at der eksisterer et overnaturligt forhold mellem et menneske eller en gruppe af mennesker og en dyre- eller planteart (eller en art af fysiske objekter). Klantotemisme betegner det forhold, at en forfader, et dyr, en plante eller et objekt ses som en hel klans ophav, og det eller de symboler, som forbindes hermed, vil være klanens totem.

Begrebet totemisme spillede en rolle inden for antropologisk og religionshistorisk forskning omkring 1900, efter at den engelske professor i semitiske sprog W. Robertson Smith (1846-1894) satte totemisme på dagsordenen i bogen "Kinship and Marriage in early Arabia" (1885). Psykoanalytikeren Sigmund Freud (1856-1939) udviklede en evolutionistisk teori om religionens og menneskets udvikling, der bl.a. tog udgangspunkt i totemisme. Den franske antropolog Claude Lévi-Strauss (f. 1908) tog ligeledes begrebet op til diskussion i sine strukturalistiske analyser af klassifikationssystemer. Begrebet har i dag ikke nogen fremtrædende plads i religionsforskningen.