En søvnlignende tilstand der kan fremkaldes ved hypnose, men hos nogle også kan optræde spontant. I religionernes verden har en sådan tilstand ofte været opfattet som en kontakt med overnaturlige væsener eller ligefrem en besættelse. Den, der er i trance, bliver et medium, et mellemled, hvorigennem kommunikation med afdøde eller overnaturlige væsener tænkes at kunne foregå