Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Transcendental Meditation, TM

Religiøs bevægelse grundlagt i USA i 1957 af guru Maharishi Mahesh Yogi, født Mahesh Prasad Varma (f. 1911). Bevægelsens lære trækker på den såkaldte advaita-tradition; advaita betyder "ikke-to" og betoner enheden mellem atman (menneskets sjæl) og Brahman (det universelle guddommelige). Igennem indlæring og udøvelse af TMs meditative teknikker bliver mennesket en del af det guddommelige eller omvendt. TM lægger vægt på, at de meditative teknikker er videnskabelige, hvorfor man ikke vil betragtes som en religion.

TMs religiøse rødder i advaita-traditionen går tilbage til den store indiske mystiker Shankara, som levede i det 8. årh., idet hans lære ligger til grund for den lære, som Maharishi tilegnede sig som discipel hos Guru Dev (Den Guddommelige Mester), Swami Brahmananda Saraswati. Denne var leder af et kloster i Himalaya, Nordindien, og Maharishis forbindelse til denne mand er af stor betydning for TMs selvforståelse som repræsentant for den ægte advaitatradition.

TMs religiøst-filosofiske fundament er udtrykt i "Videnskaben om Kreativ Intelligens" (VKI), og denne findes i Maharishis skrifter samt i de senere publikationer. TM har præsenteret sin lære i varierende termer gennem sin historie; i dag opfatter man sig som en videnskab, mens man i 1970'erne betragtede sig som en del af modkulturen, og tilbage i 1950'erne som mystik. Gennem VKI begrundes de meditative teknikker og deres effekter, og VKI står således i centrum i alle TMs kurser og øvrige aktiviteter.

TM betragter ikke sig selv som en religion, men påpeger med udgangspunkt i sin forståelse af de vediske skrifter at være en vedisk videnskab, og bevægelsen har bl.a. ved sit eget universitet, Maharishi International University (MIU) i USA, forsøgt at drage naturvidenskabelige beviser for de meditative teknikkers effekt. I forlængelse af dette er det vigtigt at differentiere mellem forskellige former for tilhængere af TM. Mens et stort antal mennesker (ca. 40.000 i Danmark) siden 1962 har lært at anvende TMs meditationsteknikker og bruger dem med henblik på fx forbedret koncentration, er det kun ca. 900, som er blevet indviet i de mere avancerede meditative lag, Sidhi-programmet. Disse er TMs kernemedlemmer, for hvem advaita-traditionens stræben efter genforening mellem menneskets sjæl og det guddommelige og dermed inkarnationernes ophør er en realitet.