Den kristne lære om at Gud er ét væsen, men tre personer eller fremtrædelsesformer: Faderen, Sønnen og Helligånden. Læren findes ikke i Det Nye Testamente, men er først udviklet i oldkirken i slutningen af 300-tallet.

Treenighedslærens anliggende er at understrege, at Gud åbenbarede sig eller trådte frem for mennesker igennem Jesus og efter Jesu tid fortsat gør det i kraft af Helligånden, som i kirken gør Jesu ord levende og giver dem deres overbevisningskraft.

Treenighedslæren afvises i Koranen og islam som krænkelse af Allahs majestæt, og fordi den betragtes som udtryk for polyteisme.