Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

trickster

En mytologisk figur der er fuld af fup og gang på gang spiller guder og mennesker de fæleste puds. På en ofte komisk og overraskende måde bringer tricksteren den mytologiske handling videre, sommetider til gavn og sommetider til skade for menneskene. Tricksteren er en tvetydig skikkelse, hverken dit eller dat, men helt sin egen. Derfor er han ofte den, der kan løse fastlåste mytologiske situationer og mediere mellem fundamentale og uforsonlige modsætninger.

FON: I Benin i Vestafrika er guden Legba en trickster. Han er skaberguden Mawus "forkælede barn", der tillader sig stort set hvadsomhelst og hæmningsløst tilfredsstiller sin voldsomme kønsdrift hvorsomhelst og nårsomhelst. Men samtidig er Legba en vigtig formidler: Verden er inddelt i tre riger, himmel, jord og hav, som ikke forstår hinandens sprog; men Legba forstår alle sprog, og al kommunikation med skaberguden og mellem de tre riger går gennem Legba. I kulten må man ofre først til ham, for ikke blot er han nødvendig som formidler til andre guder, det står også i hans magt at gribe ind i kommunikationen og fx ændre på Mawus bestemmelser. Hos nabofolket Yoruba i Nigeria har guden Eshu tilsvarende egenskaber

GRÆKENLAND: I oldtidens Grækenland forbinder myten om Prometheus tricksteren og kulturbringeren. Prometheus skaffer menneskene ilden og den næringsrige del af slagtofferet. Ilden stjæler han fra Zeus, og da guders og menneskers andel af slagtofferet skal fastsættes, spiller han Zeus et puds: Han vikler knogler ind i fedt og skjuler det reelle kød i dyrets mavesæk. Zeus vælger de fedtomviklede knogler, og på denne måde får mennesker det reelle kød som deres faste andel af offeret. Prometheus må lide en frygtelig straf, og for menneskene har de vundne kulturgoder også en skjult dagsorden: Ilden skal bestandig holdes ved lige, og mennesket bliver afhængigt af stadige tilførsler af mad.

NORDAMERIKA: Hos nordamerikanske indianere er tricksteren ofte samtidig en art kulturbringer, der med sine påfund eller ved dovenskab og forglemmelser så at sige får skabelsens sidste brikker til at falde på plads. På denne måde opstår fx årstidernes regelmæssige skiften, agerbrug, husdyrbrug og andre kulturgoder ved en art tilfældigheder, som et utilsigtet resultat af tricksterens spilopper og mangel på disciplin. Den nordamerikanske trickster er oftest et dyr, fx ravn eller coyote, der optræder med menneskelige egenskaber