Den første bevægelse inden for sikhreligion der adskilte sig fra hovedretningen. Det gjorde den allerede, mens grundlæggeren Guru Nanak levede, da en del sikher var imod Nanaks valg af sin efterfølger. De foretrak Nanaks ældste søn Sri Chand, som de proklamerede som ny Guru fremfor Angad ved Nanaks død.

Udasi-bevægelsen har centre forskellige steder i Indien, men primært i nord, hvor den både har sikher og hinduer som tilhængere. Fx installerer de hinduguder, som tilbedes, i deres bedesale, selvom sikhreligonen går imod billeddyrkelse. Det betyder, at udasi-bevægelsen flere steder bliver kategoriseret som en hinduistisk bevægelse.