En moderne religion der både bygger på skriftlighed og i markant grad på riter. Religionen er opstået i Brasilien i 1920'erne, hvor den har vundet solidt fodfæste i byerne. Siden har den spredt sig uden for landets grænser til USA. Religionen bygger først og fremmest på afrikanske, indianske og europæiske spiritistiske traditioner med elementer af hinduisme. Et centralt led i mytologien og den rituelle praksis er trancen, hvor de deltagende bliver besat, dvs. bliver redskab for guders og ånders tale og handlinger. Kultdeltagerne kan også lade sig besætte for at give svar på spørgsmål, som stilles af mennesker, der konsulterer dem.

Ifølge umbandas egen historieskrivning har man fra starten ønsket at grundlægge en brasiliansk religion, dvs. en religion hvor den folkelige katolske helgendyrkelse og tro på mirakuløse helbredelser sammen med de afrikanske og indianske religiøse traditioner skulle udgøre fundamentet. Macumba, som er en indiansk, afrikansk og europæisk inspireret helbredelsespraksis, og candomblés afrikanske guder kobles med den folkelige katolicisme og med den interesse, der findes i den hvide over- og mellemklasse for en fransk spiritistisk tradition, hvori også indgår begreber som karma og reinkarnation.

Ifølge umbandas kosmologi er universet tredelt i et stjerne-niveau, et jordisk niveau og en underverden. Ånderne, der befolker det astrale niveau, er af afgørende betydning og organiseret i et system, hvor 7-tallet spiller en vigtig rolle. Umbandas syv "linier" ledes af en magtfuld skikkelse, en afrikansk orisha, som samtidig er en katolsk helgen. Fx svarer Jesus Kristus til Oxala, den afrikanske skabergud, og havgudinden Iemanja til Jomfru Maria. I underverdenen findes de onde og uvidende ånder styret af negative kræfter, først og fremmest Exu der er blevet identificeret med djævelen, eller hans kvindelige modstykke, Pomba Giras, der er kædet sammen med kærlighedsmagi, jalousi og prostitution. Ånderne har dog mulighed for at udvikle sig, bl.a. gennem udførelse af barmhjertighedsgerninger. Også reinkarnationstanken er en del af umbandas fundament.

Den rituelle praksis har sin plads i kulthuset. På alteret står Jesus/Oxala (svarende til skaberguden Obatala i yorubareligion), indianerånder (caboclo) og gamle slavers ånder (preto velho). Også afbildninger af afdøde brasilianske berømtheder, hinduguder og buddhaer kan findes dér. Under ritualet sidder tilskuerne nede i deres del af rummet i rækker som i en kirke, med mænd til venstre og kvinder til højre, mens de aktive deltagere, medierne, knæler foran alteret, før de begynder at bevæge sig rundt i rummet i en cirkel, og ånderne nu begynder at ankomme og besætte dem. Medierne ser hver for sig ud som den ånd, der har besat dem. Fri og arrogant, hvis det er en indianerånd, ydmyg og medfølende, hvis de er en gammel slaveånd. Herefter kan tilskuerne konsultere medierne og søge rådgivning fra den udvalgte ånd.

Som helhed står et omfattende system af ideer og forestillinger til rådighed for umbandareligionens tilhængere. Forestillingerne og fortolkningerne kan skifte fra kulthus til kulthus, og tilhængerne kan vælge kulthus og derved vælge deres medium med deraf følgende fortolkning. Men samtidig er der en dogmatik og et formelt system af intellektualiserede fortolkninger af kosmologien, som specialister inden for umbandas område udlægger og nedskriver. På dette punkt adskiller umbanda sig fra andre afroamerikanske religiøse bevægelser som candomblé.

Umbanda er i dag blevet accepteret som nærmest en national religion i Brasilien, og de store ritualer har fået officiel status ved siden af de katolske festdage. Man regner med, at i hvert fald en fjerdedel af den brasilianske befolkning er involveret i umbanda, selv om en del heraf kun er løst tilknyttet. Umbandareligionens tilhængere vil samtidig normalt være tilknyttet Den Romersk-katolske Kirke, der stadig er landets officielle trossamfund.