Arabisk "folk", "nation", "samfund". Benyttes inden for islam om det muslimske folk og samfund, som blev til efter Muhammads udvandring (hijra) fra Mekka til Medina i 622. Umma kan også oversættes med menighed, således at det angiver det religiøse tilhørsforhold til den islamiske menighed, alle muslimer indgår i uanset nationalt, sprogligt eller etnisk tilhørsforhold i øvrigt