Kristen bevægelse grundlagt i 1954 i Nordkorea af Sun Myung Moon (f. 1920) og i 1997 opløst af Moon (se nedenfor). Bevægelsen har det officielle navn the Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, ofte kaldet Tongil-familien eller Moon-bevægelsen efter grundlæggeren. Bevægelsens lære er en radikal nytolkning af kristendom, og helt centralt står ideen om den gudsvelsignede familie, som Moon og hans hustru Han Ja Han er prototypen på, og som søges efterlevet af bevægelsens tilhængere ved indgåelse af ægteskaber, som Moon arrangerer. Disse ægteskaber indgås ved stort anlagte massebryllupper, såkaldte "Blessings" (velsignelser), der omfatter mange tusinde par. Bevægelsen findes i alle verdensdele; i Danmark lever under 50 "moonier".

Bevægelsens grundlæggende lære, som bygger på pastor Moons åbenbaringer, findes i bogen "Principles" (på dansk "Princippet"; tidligere betegnet "Divine Principles", på dansk "De Guddommelige Principper"). Ifølge denne er verden delt i to, og Gud repræsenterer den gode del, mens Satan råder over og har skabt den onde. Guds oprindelige skaberideal var, at mennesket skulle leve i Gudshengivenhed, og at Adam og Eva skulle indgå et gudsvelsignet ægteskab. Imidlertid kom Satan i vejen og forførte Eva til et samleje, og da hun sidenhen forførte Adam, var ingen af dem længere syndfrie, og Guds plan om en syndfri menneskeslægt i nærhed med ham var derefter ødelagt. Gud sendte da Jesus flere tusinde år senere, men heller ikke han nåede at gifte sig med en syndfri kvinde. Ifølge Moon nåede Jesus dog at etablere muligheden for menneskets åndelige frelse, idet han efter sin korsfæstelse indgik et åndeligt ægteskab med Helligånden.

Pastor Moon betragtes af sine tilhængere som "den tredje Adam" eller "den genkomne Jesus", som skal muliggøre Guds oprindelige skaberideal. Gennem sit ægteskab med Han Ja Han, som han giftede sig med i 1960, har han indstiftet den første gudsvelsignede familie, hvis afkom vil være syndfrie, og som er et forbillede for bevægelsens tilhængere. Gennem etableringen af sådanne familier er menneskets fysiske frelse muliggjort. Da Moon er guddommeliggjort og besidder en særlig indsigt og adkomst til Gud, sammensætter Moon parterne i de ægteskaber, der skal indgås, og disse bygger således ikke på personlige følelser mellem parterne, men er en del af Guds plan for menneskehedens frelse. Et ægteskab kommer til at fungere, efterhånden som parterne udvikler kærlighed til hinanden, og ægteskabets karakter understreger, at mennesker efterhånden vil udvikle en evne til at elske alle mennesker betingelsesløst.

I 1997 meddelte Moon, at han havde haft endnu en åbenbaring fra Gud, som meddelte ham, at den guddommelige plan er lykkedes. Der er nu dannet grundlag for en ny menneskehed, og der er ikke længere behov for en enkelt religiøs organisation til at varetage menneskehedens frelse. Dog vil de rituelle "Blessings" stadig foregå for par, som vil velsignes i overensstemmelse med Moons lære. Der er blot ikke længere krav om at overholde bevægelsens strenge moralske og sociale normer.

The Unification Church har været omstridt i medierne i mere end tyve år, bl.a. på grund af bevægelsens arrangerede massebryllupper, ligesom anklager om skattesvig (Moon sad fængslet for sådant i 1984-85), højreekstremisme (bevægelsen er aktivt antikommunistisk) og våbenproduktion med jævne mellemrum har været fremført.