Latin unitas, "enhed". Trossamfund som lægger vægt på fremhævelsen af Guds enhed og derfor tager afstand fra den kirkelige treenighedslære. Opfatter Jesus som et ædelt menneske og en vis lærer.

Unitarismen er en frisindet, dogmefri kristendomsform, som ønsker at skabe harmoni mellem videnskab og religiøs tro. Unitariske anskuelser kendes allerede fra 1500-tallet, hvor de blev betegnet som antitrinitariske (imod den kristne treenighedslære). Den moderne unitarismes hjemsted er USA, og bevægelsens vigtigste mål i dag er at fremme kristelig samfundsfølelse og brodersind i troen på den ene Gud. En unitarisk menighed med navnet "Det Fri Kirkesamfund" har eksisteret i Danmark siden år 1900.