Sanskrit "at bringe nær". Navnet på et hinduistisk overgangsritual eller samskara for drenge, hvor den hellige tråd, yajnopavita, bindes over venstre skulder og ned under højre arm. Et tegn på at drengen nu har bundet sig til det åndelige og religiøse liv, som han derefter skal til at studere indgående.

Upanayana-ceremonien, som kun drenge fra de tre øverste sociale klasser (varnaer) foretager, kaldes også den anden fødsel eller den åndelige fødsel, hvorefter drengen nu kan kalde sig dobbeltfødt (dvija). Denne ceremoni eller samskara markerer indgangen til det første livsstadium som student, brahmacharia, og foretages i drengens 8.-12. leveår. Dvs. nu bør drengen begynde sit studium af de hellige tekster, gerne under vejledning af en guru eller lærer.

Den hellige tråd, der bindes, bliver aldrig taget af. Der er tre knuder på tråden, og de kan have forskellig symbolik: De kan symbolisere den guddommelige treenighed, Brahman, Vishnu og Shiva, de tre grundbestanddele i naturen (gunaer), men de fungerer også som en påmindelse for drengen om at kontrollere sit sind, sin tale og sin krop.