Den tredje af de fire retledede kaliffer der efterfulgte Muhammad som leder af det islamiske samfund (644-656).

Uthman er bl.a. kendt af eftertiden som den, der tog initiativ til en endelig samling og kanonisering af Koranen.

Uthman var af den umayadiske slægt, og hans styre var præget af favorisering af medlemmer af denne slægt, hvilket førte til utilfredshed og oprør, og endelig til mordet på Uthman. Dette ledte til fornyede stridigheder mellem shia-muslimer og umayader, idet begge grupperinger gjorde krav på kalifatet.