En meget tidlig skole inden for buddhisme der udgik fra de såkaldte Sarvastivadiner, der lagde vægt på den første kurv, Abhidharma, i buddhismens helligbog, Tripitaka.

Vaibhashika-skolen tog navn efter et stort kommentarværk (kommentar: vibhasha) til Abhidharma, som blev udført i 100-tallet e.v.t. i Kashmir, og som de kategorisk fulgte. Et kommentarværk der på mange punkter adskiller sig fra theravadabuddhismens tolkning af Abhidharma, og som sandsynligvis ligger til grund for mahayanabuddhismens anskuelser.