Diamant eller tordenkile; repræsenterer det mandlige aspekt inden for tantrisk buddhisme. Vajraen står for den lysende klarhed og den aktive medfølelse og ligger til grund for navnet på den tredje retning inden for buddhisme, vajrayana, "Diamantfartøjet".

Inden for tantrisk buddhisme repræsenterer henholdsvis klokken og vajraen virkelighedens to polære aspekter: Det kvindelige og det mandlige, hvis forening skaber oplysning. Vajraen symboliserer Buddhas sind, mens klokken symboliserer hans legeme og tale. Klokken og vajraen bruges rituelt af munkene, der forener de to aspekter ved at bevæge dem efter foreskrevne regler. Når klokken lyder, vækkes den uvidende til visdom, mens klokken som form symboliserer det, man skal nå til visdom om: Altings tomhed (klokkens hule rum). Vajraen skærer igennem uvidenheden og lyser op i det dunkle sind, så oplysningen kan finde sted nu og her.