Esoterisk kristen dansk bevægelse som opstod i kølvandet på bogen af samme navn i begyndelsen af 1920'erne, og som ser sig som fuldstændiggørelsen af kristendom. Bogens indhold er nedskrevet i forlængelse af en række seancer, som blev holdt 1913-17,

og hvor Agerskovs kone, Johanne Agerskov, var medium.

Johanne Agerskov modtog en række "budskaber" bl.a. fra Jesus, og bevægelsens lære er en nytolkning af kristne elementer, som bl.a. tolkes i lyset af indisk reinkarnationslære og i et teosofisk perspektiv. Bevægelsens publikationer, bl.a. titelbogen, udgives stadig og er oversat til flere sprog, og bevægelsens lære kan i dag ses som en del af New Age i Danmark.