En af de to gudeslægter i den nordiske mytologi. De mest kendte skikkelser er Njord, Frej og Freja. De er især forbundet med frugtbarheden, og der er flere ting, der tyder på, at de uden for krigeraristokratiet har været mindst lige så populære som den anden gruppe guddomme, aserne, som i højere grad er forbundet med krigen og knyttet til herskeraristokratiet.