Sanskrit varna, "farve", skal forstås som social klasse, ashrama: Livsstadium, dharma: Lov/moral. Varnashramadharma er et begreb inden for hinduisme, der indikerer, at man skal opfylde den specifikke dharma, der afhænger af ens sociale klasse, livsstadium og køn.

Fx er den vigtigste dharma for en pige at adlyde sine forældre og ære dem. Som ung kvinde er den vigtigste dharma at forblive urørt og at blive gift med en af samme kaste. En hustrus vigtigste dharma derimod er at ære sine mand. Som moder skal man tage sig af sine børn osv.