1945-1990. Engelsk religionssociolog som i en række artikler og bøger har beskæftiget sig med nye religiøse bevægelser.

I bogen "Elementary Forms of the New Religious Life" (1984) opstilles en typeinddeling af de nye religioner, som differentierer imellem disse på basis af deres forhold til det omgivende samfund. Ifølge Wallis kan de nye religioner og bevægelser, som er minoriteter i samfundet, inddeles i tre typer:

1. De grupper, som definerer sig i modsætning til det omgivende samfund, og som aktivt arbejder imod samfundets normer og idealer.

2. De grupper hvis lære og praksis bygger på værdier, som er velkendte i det omgivende samfund, og som ikke ser sig i et modsætningsforhold til dette.

3. De grupper, som tilpasser sig det omgivende samfund, og som hverken søger samfundets anerkendelse eller ser sig i modsætning til det.