1889-1951. Østrigsk-engelsk filosof som i sine tidlige værker repræsenterer en logisk positivisme, men senere er blevet kendt som ophavsmand til teorien om, at sproget omfatter forskellige sprogspil afhængigt af, hvad der tales om i sproget (om sproget fx beskriver, befaler, takker, digter etc.).