Arabisk "almisse". Som en af islams fem søjler pålægges det muslimer, som har mulighed for det, at give en bestemt del af indkomst og formue i almisse til fattige medborgere.

Man kan desuden vælge at give mere i almisse, end man er forpligtet til. Denne frivillige almisse betegnes sadaqa.