1484-1531. Schweizisk reformator. Påvirket af Luther gennemførte Zwingli en reformation af kirken i Zürich i 1523. I ydre henseende fremtræder Zwinglis reformation mere radikal end Luthers, idet den ud fra en streng overensstemmelse med Bibelen fjerner al udsmykning (billeder, orgler og altre) fra kirkerne.

Zwingli er desuden kendt for at have formuleret en nadveropfattelse, der afviger fra Luthers, idet han afviser tanken om Kristi fysiske tilstedeværelse i nadveren og betragter nadvermåltidet som et mindemåltid og en bekendelseshandling. Som konsekvens af denne opfattelse skulle der efter Zwinglis opfattelse kun holdes altergang fire gange årligt.