Den menneskelige psyke er en kompliceret størrelse

Jeg tænker ikke, at de over 200 millioner mennesker, der har berettet om personlige nærdødsoplevelser, lyver. Jeg tror, de har haft en reel sjælelig oplevelse af et efterliv, skriver forfatter Ben Alex.

Uanset om vi bilder os selv noget ind, eller om vore dødsoplevelser er sande, så vidner oplevelsen af denne ufattelige kærlighed om, at den eksisterer, mener forfatter Ben Alex

Hvad tror du, der sker helt konkret, når vi dør - forlader sjælen kroppen? Hvornår begynder evigheden?

På trods af, at hverken jeg eller nogen anden med sikkerhed kan vide, hvad der sker efter døden, vil jeg gerne fortælle, hvad jeg tror vil ske eller ikke vil ske: Jeg tror ikke på sjælens udødelighed, selv om den doktrin har sneget sig ind i kristendommen gennem blandt andet Platon, Origenes og Augustin, der skelnede mellem en dødelig krop og en udødelig sjæl. Thomas Aquinas moderede denne lære ved at definere sjælen som det bevidste intellekt, som ikke kan tilintetgøres. Reformatorerne overtog ideen om sjælens udødelighed, og denne opfattelse findes i kirken den dag i dag, selv om den ikke kan bekræftes i Bibelen et eneste sted. Det Ny Testamente skelner mellem krop, sjæl og ånd og der findes kødelige mennesker, sjælelige mennesker og åndelige mennesker. Alt hvad der er kød og sjæl skal forgå, kun hvad der er af ånd skal bestå.

LÆS OGSÅ:Nærdødsoplevelser er en almen parapsykisk reaktion

Forlader sjælen kroppen, når vi dør? Tja, sjælen (på hebraisk "nefesh" = noget som har ånde, på græsk "psyche", der oversættes med "sjæl", "liv", "hjerte", "sind" (tanker og følelser)) forlader måske nok kroppen og bliver i nogle tilfælde hængende en stund i form af en slags oplever af dødsøjeblikket, nøjagtig som en sjæl kan blive hængende i huse eller på steder, som den har svært ved at slippe. Men, som Jesus siger, den som vil frelse sit liv (psyche = sjæl) skal miste sin sjæl, og den der mister sin sjæl, skal vinde livet. I sidste ende skal sjælen dø ligesom kroppen. Hvad er så tilbage efter døden, hvad vinder vi da? Vi vinder uforgængelighed eller evigt liv, siger Det Ny Testamente ikke som sjæl men som ånd, bevidsthed. Vi har en krop, og vi har en sjæl men vi er hverken krop eller sjæl. Vi er ånd og hvad det betyder, kan vi kun gisne om, for den realitet hører evigheden til. Men for mig er der ingen tvivl om, at mens vi ligner dyrene med hensyn til krop og sjæl (Bibelen siger klart, at dyr også har sjæl) så er vi som mennesker enestående derved, at Gud har nedlagt sin ånd i os, og at det er denne udødelige ånd (bevidsthed), som vidner sammen med vor ånd (sjæl) om, at vi er Guds børn

LÆS OGSÅ: Buddhist: Ideen om genfødsel giver mening for mig

Mange har oplevet at være i et efter-liv ved en nærdødsoplevelse. Nogle forklarer det som ren psykologi. Tror du, man på den måde kan opleve efterlivet/det, der sker med os efter døden? Og tror du, at man kan møde afdøde personer, f.eks. familiemedlemmer?

"Jeg tænker ikke, at de over 200 millioner mennesker, der har berettet om personlige nærdødsoplevelser, lyver. Jeg tror, de har haft en reel sjælelig oplevelse af et efterliv, som er sket i tidsrummet mellem kropsdøden og sjælens død, hvorefter sjælen af en eller anden årsag er vendt tilbage til kroppen. Men det er en sjælelig oplevelse, som er underlagt forkrænkelighed og kan være sand eller usand, måske en projektion af sjælens forhåbninger. Den menneskelige psyke med dens underbevidsthed er en kompliceret størrelse det ved vi fra vore natlige drømme. I en sådan eventuel projektion er der rigelig plads til alt det, vi holder af, ikke mindst vore afdøde kære.

Har du selv haft oplevelser som de nævnte - eller har du hørt om nogle, der har gjort indtryk på dig?

Jeg har ikke selv haft en nærdødsoplevelse eller noget, der ligner. Hvis jeg havde, var jeg måske mindre skeptisk. Men jeg har hørt beretninger, der har berørt mig ikke mindst om den stadig voksende kærlighed, nåde og ikke-dømmende bevidsthed, som mange har mødt og berettet om i deres opstigning gennem de forskellige himle. I Guds hus er der mange boliger eller som en oversættelse siger: mange dimensioner og jeg ser frem til at skulle opleve denne overjordiske kærlighed. Og det er jo hele sagens kerne: at uanset om vi bilder os selv noget ind, eller om vore dødsoplevelser er sande, så vidner oplevelsen af denne ufattelige kærlighed om, at den eksisterer, og at der venter os en virkelighed, som overgår al forstand. For hvis den virkelighed ikke eksisterede i en eller anden form, ville vi ikke have kunnet drømme den.

Ben Alex er forfatter og panelist ved religion.dk.

Jeg tænker ikke, at de over 200 millioner mennesker, der har berettet om personlige nærdødsoplevelser, lyver. Jeg tror, de har haft en reel sjælelig oplevelse af et efterliv, skriver forfatter Ben Alex. Foto: BRIAN RASMUSSEN Nordfoto

Andre læser lige nu