"Luthers jødehad er uomgængeligt"

Luthers udmeldinger om jøderne er og bliver afskyelige, mener antropolog Karen Lisa Salamon. Foto: Gitte Sofie Hansen Denmark

Luthers skrifter om jøderne er intolerante, voldelige og umenneskelige og bør omgås med stor varsomhed, mener etnograf Karen Lisa Salamon

En livsanskuelse skal kunne rumme eksistensen af anderledes tænkende medmennesker. Hvis vi ikke vidste det tidligere, så ved vi det i hvert fald nu, hvor vi kan se tilbage på 1900-tallets totalitære katastrofer og massedrab.

Luther var intolerant
Luthers hadske udmeldinger er over 400 år gamle, men de var, er og bliver afskyelige. Luther handlede også ud fra sin overbevisning, og fik jøder udvist fra flere tyske byer. Hans skrifter har efter alt at dømme også mange liv på samvittigheden - ikke mindst som inspirationskilde for blandt andet nazisternes massemord på jøder.

LÆS OGSÅ: Katolik: Luther tilhører os

Ganske vist skrev Luther i en tid, da både udvisning og afbrænding af medmennesker var god regeringspraksis i både kirke og stat, og da åndslivet var præget af bogstavelig bibellæsning og religionskrige. Men selv på Luthers tid fandtes mere tolerante holdninger, eksempelvis hos teologen Erasmus af Rotterdam.

Luthers intolerante og umenneskelige tekster ville i dag alene have relevans som historiske dokumenter, hvis ikke de stadig indgik i grundlaget for lutheraneres livspraksis.

Medmenneskelighed bør være i centrum
Vil man i dag trække på fortidens profetiske tankegods - men undgå forstenet fundamentalisme - må man erkende at også profeter er børn af deres tid, og skal forstås som sådanne.

Moses, Jesus, Muhammed, Luther og utallige andre religionsstiftere eller profeter kendes for udtalelser, som vi i dag må afvise som intolerante, voldelige og umenneskelige. Disse ideologiske ledestjerner må i dag fortolkes ud fra vor egen samtids idealer om menneskelig sameksistens.

Også nutidens lutheranere må gentænke, tolke og reformere Luthers skrifter i lyset af den humanisme, som i dag er grundlaget for vores fælles samfundsliv. Og det bør vel ikke ligge lutheranere så fjernt at være reformistiske?

At dansk kultur er præget af Luthers tænkning - og at folkekirken hviler herpå - er historiske fakta. Det er heldigvis også en historisk kendsgerning, at vi har religionsfrihed i Danmark. Så længe det fælles samfundsliv bygger på en grundlæggende mellemmenneskelig accept og medmenneskelighed, må det jo være op til den enkelte, om hun eller han vil basere sit personlige trosliv på den lutheranske tradition.

Hadske skrifter bør omgås med varsomhed
Helt anderledes forholder det sig med fundamentalistiske forsøg på at genoplive Luthers jødehad, som det har været forsøgt ved en række genudgivelser af hans skrifter mod jøderne.

Hadefulde værker som Hitlers "Mein Kampf" og Luthers "Von den Juden und ihren Lügen" bør ikke genudgives uden indledende kritisk forklarende og historisk dokumenterende kommentarer.

LÆS OGSÅ: Reformationen sluttede ikke med Luther

Som det er set alt for mange gange, findes der altid mennesker, som ønsker at lade sig inspirere af hadske skrifter for med ren samvittighed at kunne udføre hadefulde overgreb.

Massemordet på to tredjedele af Europas jøder blev for alvor indledt med den såkaldte krystalnat, der fandt sted på Martin Luthers fødselsdag. Nazisternes velplanlagte folkedrab fulgte på betydelige punkter Luthers 400 år gamle opskrift.

Luthers skrift blev gennem 1930'erne fremvist ved det nazistiske partis årlige stævner i Nürnberg, hvor byen også donerede et førsteeksemplar til redaktøren af den rabiate jødehadende naziavis Der Stürmer.

I december 2015 udløber den aktuelle copyright til Hitlers Mein Kampf. Det er delstaten Bayern, der siden 1946 har haft ophavsretten og forsøgt at begrænse udbredelsen af skriftet, samt - når udgivelse ikke kan undgås - at supplere teksten med kommentarer.

Med internettets voksende udbredelse kan vi fra januar 2016 forvente en digital flodbølge af nazistisk had. I Japan er en tegneserie-manga version af Mein Kampf allerede på et par år blevet solgt i mere end 45.000 eksemplarer - et tal, der efter 2016 sikkert vil mangedobles.

Bayerns videnskabsminister opfordrede for et par år siden til nytænkning, så man i tide kan dæmme op for denne flodbølge. Aktuelt arbejder historikere og jurister på en løsning, således at ophavsretten i Hitlers tilfælde enten kan fastholdes, eller kan erstattes af et krav om, at enhver udgivelse af teksten skal suppleres med historisk dokumentation om nazismen, anden verdenskrig og holocaust.

Noget tilsvarende burde gælde for Luthers hadefulde skrift, der var til inspiration for Hitler.

Karen Lisa Salamon
Etnograf og ph.d.

Luthers udmeldinger om jøderne er og bliver afskyelige, mener etnograf Karen Lisa Salamon. Foto: -- Foto: Peter Kristensen.