Moon-bevægelsen udløser salg af Washington Times

Moon-bevægelsen har beskåret det årlige tilskud til Washington Post, og det betyder, at avisens ledelse nu forhandler om salg af avisen. - Foto: Wikimedia

Forhandlinger er i gang, efter Moon-bevægelsen har beskåret sit årlige tilskud på 35 mio. dollars til driften af Washington Times

I en artikel i avisen Washington Post, fortælles om en anden Washington-baseret avis, Washington Times, hvis ledelse forhandler om et salg af avisen.

Årsagen er, at Sun Myung Moons familie kraftigt har beskåret det årlige tilskud til avisen på omkring 35 mio. dollars fra Unification Church bedre kendt som Moon-sekten eller Moon-bevægelsen. Den ene af avisens to bestyrelsesmedlemmer, Nicholas Chiaia, har bekræftet, at man er i kontakt med forskellige kredse om enten køb eller partnerskab.

Forhandlingerne foregår efter måneder med uro på den traditionsrige konservative Washington Times og hos Unification Church. Stifteren af kirken, den 90-årige Moons familie, har længe stridt om kontrollen med kirkens mange engagementer, der strækker sig fra fiskeindustri til våbenfabrikker og altså avisejerskab.

Når det gælder avisen, er nyhedsredaktionen beskåret fra 225 medarbejdere i 2002 til 70 i dag. Samtidig er prisen steget, og resultatet har været en stadig tilbagegang i oplagstallet. Det daglige salg er uklart, da bladet siden 2008 ikke har indberettet det til oplagskontrollen. På daværende tidspunktet var salget på hverdage 86.710 og søndage 37.259 eksemplarer.

Finanserne er så stramme, at man er i restance med mange regninger og har forsømt vedligeholdelsen af bladbygningen på New York Street i Washington.