Moonier roser kritisk informations-hæfte

Moonbevægelsen er godt tilfreds med et hæfte, der netop er udgivet af den kirkelige organisation IKON (Informations- og samtaleforum om Kristendom og Nyreligiøsitet). - Informationerne er objektive, og der er ingen faktuelle fejl. Men vi er uenige med IKON om mange teologiske spørgsmål, siger Moonbevægelsens danske leder, Thorkil Christensen. I det 25 sider lange kompendium oplyser IKON om teologien bag Moonbevægelsen og om sektens historie og arbejdsmetoder. Kompendiet er skrevet af IKON's teologiske medarbejder Michael Pedersen. Han baserer sine oplysninger på studier af Moonbevægelsen, som han betegner som en ny religion, der styres diktatorisk af den nu snart 80-årige amerikansk-koreaner Sun Myung Moon. Michael Pedersen beskriver en række af de forhold, som sekten ofte kritiseres for. Blandt andet, at moonierne undlader at fortælle, hvem de er, når de kontakter potentielle medlemmer på gaden. Og at nye medlemmer bliver sendt på hårdt arbejde fra morgen til aften de første år efter, at de er trådt ind i bevægelsen. Bedre ry Trods de mange kritiske informationer mener Thorkil Christensen, at hæftet er positivt sammenlignet med de mange historier om tidligere moonier, som medierne bringer fra tid til anden. - Jeg tror, informationerne kan hjælpe med at rette op på det dårlige ry, vores bevægelse har i befolkningen, siger han. Thorkil Christensen lægger især vægt på, at IKON i kompendiet skriver, at moonierne ikke bruger hjernevask i faglig, psykologisk forstand. Desuden udtrykker han tilfredshed med, at IKON slår fast, at ingen bli-ver presset til at være moonie mod sin vilje. De danske moonier har selv bidraget til hæftet med afsnit om teologien bag Moonbevægelsen, ligesom IKON har bedt moonierne kommentere kompendiets øvrige informationer. - Vi har gjort bemærkninger til to teologiske udsagn i kompendiet. For det første, at IKON skriver, at vi er en selvstændig religion. For det andet, at Sun Myung Moon betegnes som en falsk Messias. Vi betragter pastor Moon som en sand Messias. Og vi tror, hans mission er at fuldføre den gerning, Jesus blev forhindret i at fuldføre, fordi han blev korsfæstet. Derfor betragter vi også os selv som et kristent trossamfund, siger Thorkil Christensen.