Debat

Danske mormoner: Valget af ny præsident var forventeligt

Udpegningen af Russel M. Nelson som ny profet vil ikke få revolutionærende virkning for kirkens medlemmer, mener Lars Paulsen, der er informationschef for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Danmark. Foto: George Frey/ritzau

Mormonerne vælger normalt den blandt apostlene, der har været apostel i længst tid, som kirkens nye profet og præsident. I dette tilfælde var det den tidligere hjertekirurg Russel M. Nelson, skriver deres danske informationschef Lars Paulsen

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, også kendt som mormonerne, har netop valgt ny leder. Valget faldt som forventet på seniorapostel Russell M. Nelson. Han afløser Thomas S. Monson, der døde 90 år gammel den 2. januar i år.

Kirkens øverste ledelse, kaldet det første præsidentskab, består af en profet, der også er kirkens præsident, samt hans to rådgivere. Det første præsidentskab leder kirken i tæt samarbejde med et råd af tolv apostle. De tolv apostle afspejler den oprindelige kirkelige organisation, som Jesus indstiftede før sin død. Apostlene rejser rundt i hele verden som specielle vidner om Jesus Kristus og administrerer kirken under profetens direktiver.

Dør en profet, ledes kirken af de tolv apostle, indtil en ny profet udpeges af det samlede enige råd af apostle. Gennem kirkens historie er der gået kortere eller længere tid, inden en ny profet er blevet udpeget. Det er kutyme, at apostlene vælger den blandt dem, der har været apostel i længst tid, som kirkens nye profet og præsident. I dette tilfælde var det Russell M. Nelson. Dette sker efter forbilledet fra den kristne oldkirkes tid, hvor disciplen Peter var seniorapostlen, som ledte de øvrige apostle og kirken efter Jesu korsfæstelse.

En ny profet vil efter de øvrige apostles udnævnelse blive godkendt af alle kirkens medlemmer ved efterfølgende konferencer. Ligesom alle kirkens ledere i øvrigt bliver opretholdt og godkendt af medlemmerne én gang årligt ved konferencer over hele verden.

Russell M. Nelson, der tidligere var en anerkendt hjertekirurg, har været en af kirkens tolv apostle siden 1984. Udpegningen af Russell M. Nelson som ny profet vil ikke få revolutionærende virkning for kirkens medlemmer, da kirken jo allerede bliver ledt af profeten sammen med de tolv apostle.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror på nutidig åbenbaring. Dels kan det enkelte individ gennem bøn få åbenbaring om egne personlige forhold og dels kan kirkens profet få åbenbaring til vejledning for alle kirkens medlemmer. Dette betyder, at kirken gennem tiden har justeret kirkens struktur til at afspejle tidens behov og udfordringer.

Kirken har i dag over 16 millioner medlemmer på verdensplan og har i de sidste ti år, mens Thomas S. Monson har været profet, oplevet en stor vækst på mere end tre millioner mennesker med en stor global spredning, så kirkens materiale nu publiceres på 188 sprog. Denne vækst betyder selvfølgelig også en øgning i kirke- og tempelbygninger over hele verden.

Monson har for mange været et forbillede på, hvordan man yder uselvisk tjeneste. Uanset hvilket samfundslag man kom fra, så kom mennesket altid i første række for Monson. Siden Monson blev præsident i 2008 er kirkens humanitære arbejde også udvidet betydeligt, og kirken yder i dag aktiv humanitær hjælp i 189 lande. Det humanitære arbejde omfatter alt lige fra lokal hjælp til selvhjælp til katastrofeberedskab.

Lars Paulsen er informationschef hos Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Danmark