Hvad er de indiske håndtegn "mudra"?

Denne velkendte håndstilling kaldes "chin mudra" og hjælper den mediterende til bevidsthed. Foto: Iris/Ritzau Scanpix

De fleste kender til afbildninger af Buddha siddende i lotusstilling, mens han holder hænderne med åbne, udadvendte håndflader. Håndstillinger som denne, mudraer, er et ældgammelt, indisk ritual, der findes i både buddhismen og hinduismen

Man kender billedet: En yogi sidder i skrædderstilling med hænderne hvilende på sine knæer og håndfladerne vendt opad. Det at holde sin hånd i en symbolsk position kaldes en mudra.

Mudraer er betegnelsen for en række vigtige, religiøse kropspositioner, som stammer fra Indien og anvendes i de indiske religioner. De mest udbredte mudraer er de stillinger eller tegn, der udføres med hænderne. De kaldes hasta-mudraerne.

Det er typisk tilhængere af hinduismen og buddhismen, som gør brug af mudraerne til at symbolisere eller formidle en intention. Men mudraer er også et vigtigt element generelt i indisk kultur og i mange former for religiøs praksis.

Selvom mudraer primært ses som håndstillinger, findes der også mange andre måder at udføre en mudra på. Man kan lave mudraer med én hånd eller med begge hænder, men det kan også udføres med hovedet, tungen og endda med hele kroppen eller med indre mudraer, der kan kanalisere energier.

Mudraens historie

Den indiske tradition med mudraer kan spores helt tilbage til vedaerne, som er hinduismens ældste religiøse skrifter. Veda betyder på sankrit viden eller visdom, og skriftsamlingen stammer fra omkring 1500 - 800 f.Kr. I vedaerne kan man læse om en række religiøse mudraer, som blev brugt til at regulere rytme og intonation, når man chantede veda-versene.

Med buddhismens opståen i det sjette århundrede f.kr. kom der flere mudraer til. De buddhistiske mudraer havde til formål at understøtte meditationen og de rituelle praksisser og blev også brugt i ikonografien.

Ordet mudra kommer fra sanskrit og betyder “segl” eller “mærke.” Hver mudra udtrykker en styrke eller et kendetegn, og det kan være alt fra frygtløshed til fred.

Der er sammenlagt 58 mudraer i de forskellige indiske dansetraditioner, og de forskellige mudraer kan enten kombineres eller stå alene. Af dem 58 er der flere sammenfald af mudraer, som har omtrent samme betydning. Guderne Vishnu og Shiva i hinduismen har eksempelvis deres helt egne mudraer, som både kan symbolisere deres tilstedeværelse, påkaldelsen af dem og de værdier, de står for.

Mange forskellige formål

I Indien hører mudraer hjemme i en lang række forskellige situationer. De spiller en rolle i den klassiske, indiske dans, i religiøs ikonografi, i tantrisk praksis, under religiøse ritualer og i meditation.

Mudra bruges forskelligt alt efter sammenhængen. De fleste hinduer bruger mudraerne dagligt i deres religiøse praksis, hvor de indgår i blandt andet renselsesritualer og knæfald for guderne.

I buddhismen viser mange af statuerne og billederne den oplyste grundlægger Buddha med hænderne formet i en mudra. På den måde formidler han dybere sandheder gennem et nonverbalt sprog. Også i hinduismen er mange guder afbildet med hænderne i mudra.

Både indiske dansere og yogier bruger mudraen ivrigt, når de praktiserer religionen. I traditionel indisk dans, som eksempelvis bharatanatyam, bruges mudraer som fortælleværktøj, hvor de kan betyde alt fra måne til påfugl og vildsvin. De kan også bruges til at udtrykke dansernes og skuespillernes intentioner, ligesom det er tilfældet i buddhismens og hinduismens ikonografi.

I yoga bruges mudraer i højere grad til at kanalisere energier gennem kroppen og særligt til at rense kroppens energibaner, de såkaldte nadis. Man bruger også nogle af mudraerne fra indisk dans, men i stedet for at være en konkret, symbolsk repræsentation af en ting - for eksempel et vildsvin, en krabbe eller guden Vishnu - er de mere funktionelle og bruges til at styrke det fokus, man har i sin meditation eller sit rituelle offer.

De 4 mest anvendte mudraer

Selvom der findes mange forskellige mudraer, er nogle mere populære end andre. Her er en liste over nogle af de mudraer, der oftest bliver brugt i dag.

1) Abhaya mudra

Frygtløshedens mudra. Den står for beroligelse og tryghed.

2) Anjali mudra

Bruges som hilsen mange steder i Asien, hvor den er udtryk for respekt. Anjali er sanskrit for "gave til guderne," "velsignelse" og "ærbødighed."

3) Bhumisparsha mudra

Denne mudra symboliserer standhaftighed, vedholdenhed og oplysning. Mudraen repræsenterer det øjeblik, Buddha opnåede guddommelig indsigt efter at have siddet og mediteret og kæmpet mod fristelsen. Man rører ved jorden og påkalder sig den som vidne, ligesom Buddha ifølge overleveringerne skulle have gjort.

4) Dharmachakra mudra

Symboliserer livshjulet, eller dharmahjulet. Denne mudra dannes ved at tommelfingeren og langefingeren rører hinandens ved fingerspidserne og danner en cirkel, som symboliserer dharmahjulet. Dharmachakra mudraen danner også associationer til visdom, fordi hjulet repræsenterer øjet, og lys, fordi hjulet også repræsenterer solen.

Her ser man en bharatanatyam-danser, der udfører en mudra med begge hænder. Foto: Wikimedia Commons
Foto: Jagadhatri/Wikimedia Commons
Foto: Biswarup Ganguly/Wikimedia Commons
Foto: Iris/Ritzau Scanpix
Foto: Iris/Ritzau Scanpix
Foto: Wikimedia
Foto: Iris/Ritzau Scanpix