Interview

Muslimsk spejderkorps er inspireret af KFUM-spejderne

Den muslimske spejderforening Semerkand Ungdom har været medlem af den internationale spejderforening 'The World Organization of the Scout Movement' i to år, siden de blev associeret med KFUM-spejderne. Foto: Privatfoto

I Ishøj ligger den muslimske ungdomsorganisation Semerkand Ungdom, der har rødder i sufismen. Siden 2018 har gruppen været associeret med det kristne spejderkorps KFUM, hvilket formand Ali Ilhan begrunder med, at de to bevægelser har Gud til fælles

Semerkand Ungdom blev oprettet i 2008 og er en ungdomsorganisation med rødder i sufistisk ideologi. Gennem sociale arrangementer, udflugter, lektiecaféer og mødregrupper ønsker foreningen at styrke børn og unges forståelse af medborgerskab og foreningsliv.

“Siden 2008 har vi været på en rejse, hvor vi har udforsket, hvordan man kan sammenflette den sufistiske ideologi med det danske samfund og med foreningskulturen,” fortæller formand for Semerkand Ungdom Ali Ilhan.

I 2015 og 2016 begyndte organisationen at få øjnene op for de spejderaktiviteter, deres kristne kollegaer i KFUM afholdt. Det førte til et samarbejde og i januar 2019 begyndte Semerkand Spejderne for første gang selv at afholde spejderaktiviteter.

“Da vi prøvede kræfter med spejder, fandt vi ud af, at det går hånd i hånd med vores sufistiske ideologi. Det med at respektere naturen, at finde Gud i naturen og at respektere alt levende for at kunne komme tættere på Skaberen - alt det fandt vi i spejderaktiviteterne”.

Når KFUM-spejderne holder andagt, holder Semerkand Spejderne sohbet

Med hjælp fra KFUM-spejderne har gruppen siden 2018 officielt kunne kalde sig for spejdere, efter at de blev associeret med KFUM. Grunden til, at man gerne vil associeres med det kristne spejderkorps og ikke for eksempel de blå spejdere, der er ikke-religiøse, er ifølge Ali Ilhan, at de to har Gud til fælles.

“Vi har noget til fælles i og med, at vi tror på en skaber. Det er det, der har gjort, at vi har sagt, at vi gerne vil associeres med KFUM-spejderne. Vi er fælles om at tro på en skaber,” forklarer Ali Ilhan.

Siden spejderaktiviteterne startede op i januar 2019, har frivillige i Semerkand Ungdom været til kurser og aktiviteter hos KFUM-spejderne for at hente inspiration til deres egne aktiviteter. Ifølge Ali Ilhan er det stort set kun i deres religiøse tilhørsforhold, at de to foreninger adskiller sig fra hinanden.

“Vi bruger de samme spejdermærker som KFUM-spejderne og de samme grønne uniformer, men med vores eget spejderkorps-logo på. Vi bruger grundlæggende deres programmer, men der er selvfølgelig nogle aktiviteter hos os, som er relateret til sufismen og islam”.

En af disse aktiviteter er sohbet, som er en spirituel praksis inden for sufismen. Sohbet betyder direkte oversat ‘samtale’, og det er netop formålet med dette ritual at danne rammen om en samtale om meningen med livet og troen på Gud, forklarer Ali Ilhan.

“KFUM-spejderne har det, man kalder en andagt, hvilket hos os hedder sohbet. Det er stort set det samme. Vi sidder i en rundkreds, og så er der fortællinger om tilværelsen og det at tro på Gud. Vi bruger forskellige ord, men det indebærer stort set det samme”.

For de unge spejdere i Semerkand Ungdom er det ikke hver dag, samtalen ledes hen på troen, Gud og meningen med det hele. Men når de til et spejderarrangement samles til sohbet under stjernerne, er det lettere at se tilværelsen i et større perspektiv.

“I sufismen har man altid ment, at når man er i naturen, har man lettere ved at tænke over tilværelsen, men det har været lidt svært at forklare til en sohbet, fordi det typisk er socialt udsatte, vi har med at gøre. Når vi tager vores spejdere med ud i naturen og sidder rundt om bålet og snakker om tilværelsen der, hvor der ikke er en konstant summen af biler, er det lettere at sige ‘prøv lige at stoppe op et øjeblik og tænk over tilværelsen og alt det skabte’. Det er lettere at begribe, når man er ude i naturen og er efterladt til sine egne tanker og kan se stjernerne, i stedet for at de er dækket af lysforurening,” fortæller Ali Ilhan.

Grundessensen i sufismen er, at man skal respektere alt levende og være en god nabo og samfundsborger, forklarer Ali Ilhan. De værdier går, ifølge ham, hånd i hånd med spejderlivet, hvor man lærer at holde af naturen ved at opholde sig i den og optjener spejdermærker, når man har gjort noget godt for sine medmennesker.

Tiltrækker børn og unge fra forskellige sociale grupper

Semerkand Spejderne er en af de eneste muslimske spejderforeninger i landet, men det skyldes ikke manglende interesse, mener Ali Ilhan. I skrivende stund har foreningen 37 medlemmer og flere på venteliste, eftersom der ikke er nok spejderledere til at tage flere medlemmer ind.

“Det er meget populært at blive spejder og der kommer flere og flere til. Vi oplever en medlemsfremgang på en til to nye spejdere om måneden”.

I udgangspunktet var ungdomsorganisationens målgruppe socialt udsatte børn og unge, men efter at de begyndte at afvikle spejderaktiviteter, er flere og flere børn og unge fra ressourcestærke familier også blevet medlem af foreningen.

“Det er stadig overvejende socialt udsatte familier, der melder sig til, men flere og flere ressourcestærke familier melder sig også ind. Det, tror jeg, vil have en positiv effekt, eftersom de unge får nogen at spejle sig i,” mener Ali Ilhan.

Spredningen gør nemlig, at de unge fra socialt udsatte områder får nogle jævnaldrende rollemodeller. Her er alderen afgørende, hvis de unge skal kunne spejle sig i hinanden, forklarer Ali Ilhan.

“Jeg har selv været til rollemodelsaftener, hvor jeg blandt andet har fortalt, at jeg har taget en ingeniøruddanelse. Så kigger de bare og siger ‘jamen du er jo også 18 år ældre end os’. Men hvis det er nogle jævnaldrende, der klarer sig godt i skolen og har nogle gode fritidsaktiviteter, kan de nemmere spejle sig i dem og tænke ‘det kan jeg også, hvis jeg tager mig sammen i skolen’. På den måde har det en positiv effekt, at det er en blandet gruppe af børn.”

Fordomme om spejder blev afkræftet

Inden Ali Ilhan mødte KFUM-spejderne og var med til deres aktiviteter, havde han ikke forestillet sig, at det var det, han skulle ende med at lægge de fleste af sine arbejdsfri timer i.

“Jeg har haft fordomme om, hvad det her spejder var for noget. Personligt troede jeg, at spejdere var lidt nørdede. Da jeg så mødte dem og var med til deres aktiviteter, gik det op for mig, at der virkelig var noget interessant at hente ved spejder og at det passede meget godt på mig selv. Så gik det jo op for mig, at jeg måske også selv var en nørd,” siger Ali Ilhan med et grin.

Da han først fik foden indenfor, var det en helt ny verden, der åbnede sig; lokalt, national og globalt. I dag er han ikke i tvivl om, at det er sammenholdet på tværs af kulturer og kontinenter, der har fastholdt interessen.

“Når KFUM-spejdere eller blå spejdere taler om spejdere, så omtaler de spejdere i hele Danmark og ikke kun sig selv. De grønne pigespejdere siger for eksempel, at de er 4000, men at der måske er 100.000 spejdere i Danmark og på verdensplan cirka 30 millioner. Det er det fællesskab, man er en del af, der gør det så fedt”.

Her ses en gruppe unge fra Semerkand Ungdom på spejderudflugt i påsken 2017. Foto: Privatfoto
Her ses medlemmer af bestyrelsen til korpsweekend med KFUM-spejderne. Foto: Privatfoto