Hvad er Kristen Videnskab?

Kristen Videnskab tror på, at man bliver helbredt ved at bede. - Foto: stockxchng

Kristen Videnskab ser sig selv som et åndeligt helbredelsesmiddel, hvor den enkelte psykisk og fysisk kan heles efter Jesu eksempel

Kristen Videnskab definerer sig selv som et universelt, praktisk system for åndelig helbredelse baseret på bøn - og er tilgængelig for alle. Bevægelsen har en flad struktur. Der er således ingen øverste autoritet, men en stærk grad af individualisme.

Et centralt tema i Kristen Videnskab er åndelig helbredelse, samt genindførslen af den oprindelige kristendom. Ønsket om at vende tilbage til den oprindelige kristendom ses også i kirkens officielle navn: The First Church of Christ, Scientist (Kristi første Kirke, Videnskab, red.).

Kristen Videnskab anerkendes dog ikke som kirke af de traditionelle kirker og Kirkernes Verdensråd.

Religionen er størst i USA, hvor Moderkirken også hører til. På verdensplan findes Kristen Videnskab i cirka 80 lande, og bevægelsen har cirka 2.200 grenkirker (menigheder, red.).

Den historiske baggrund for grundlæggelsen
Kristen Videnskab blev grundlagt i 1879 i Boston, Massachusetts, af den amerikanske kvinde Mary Baker Eddy (1821-1919) i forlængelse af en dramatisk helbredelse, hun oplevede i 1866. Eddy havde været plaget af sygdom i årevis, men blev pludselig en dag helbredt efter at have læst om Jesu undergerninger i Bibelen.

Mary Baker Eddy udgav i 1875 bogen Science and Health with Key to the Scriptures (Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften), der indeholder en åndelig fortolkning af Bibelen og samtidig afspejler Eddys personlige oplevelse. Denne bog udgør, sammen med Bibelen, Kristen Videnskabs hellige skrifter.

Den stærke fokus på Mary Baker Eddy, som i helbredelsesberetningerne i slutningen af bogen Health with Key to the Scriptures kaldes Føreren, giver religionen et næsten hagiografisk (helgen-agtigt, red.) islæt. Ifølge tyske Dr. Phil. Michael Utsch, der har arbejdet med Kristen Videnskab på Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, besværliggør denne fiksering religionens udvikling, og gør den gammeldags.

Dette udsagn stemmer dog ikke overens med de udtalelser, unge kristne videnskabere kommer med på YouTube (se link øverst i artiklen).

Grundidéer i Kristen Videnskab
Kristen Videnskab opfatter sig selv som et kristent trossamfund, idet bevægelsen bygger sin lære og sit livssyn på Bibelen.

Bevægelsen har valgt at kalde sig en videnskab, fordi Kristen Videnskab bygger på et uforanderligt, eviggyldigt Princip, som fungerer som en lovmæssighed. Denne lovmæssighed indbefattes i Kristen Videnskabs grundidéer:

- Gud er guddommelig Kærlighed, Fader-Moder og almægtig.
- Den enkeltes sande natur er, som barn af Gud, åndelig.
- Guds uendelige godhed, erfaret i bøn, helbreder.

Gennem sin åndelige helbredelsespraksis mener Kristen Videnskab at bevise sandheden i læren om videnskabelighed og lovmæssighed.

Sygdom og død er indbildning
Ifølge Kristen Videnskab er Gud det eneste virkeligt eksisterende. Legemlighed, det onde, sygdom, synd og død er alle udtryk for indbildning, og således en fejlagtig opfattelse af livets sande virkelighed.

I Kristen Videnskabs lære skelnes der skarpt mellem mennesket Jesus og Kristus, Guds søn. Kristus fremstilles som Gud Faders åndelige ideal, mens Jesus fremstilles som det store forbillede og menneske, der bedst udtrykker dette Kristus-ideal.

Jesus er den prototypiske healer
Ifølge religionshistoriker ved Københavns Universitet Mikael Rothstein, accepterer Kristen Videnskab ikke det konventionelle inkarnationsdogme (at Gud blev menneske (kød) i Jesus, red.), da det således ikke var en Gud (Kristus), men det perfekte menneske (Jesus), der blev lagt i graven efter korsfæstelsen.

Således mener Kristen Videnskab, at det lykkedes Jesus at bevise, at døden er en illusion, fordi den enkeltes sande natur, som barn af Gud, er åndelig og dermed uforgængelig.

- Christian Science (Kristen Videnskabs, red.) Jesus er den prototypiske healer, det fuldbyrdede menneske, som frelser ved at vise, hvordan døden ikke kan hamle op med den, der følger Gud, skriver Mikael Rothstein i sin bog Gud er (stadig) blå.

Afvigelser fra traditionel kristendom
Selvom Kristen Videnskab ser sig selv som et kristent trossamfund, afviger de ifølge Michael Utsch blandt andet på følgende tre punkter fra traditionel kristendom. For det første accepterer Kristen Videnskab ikke det konventionelle inkarnationsdogme. For det andet adskiller opfattelsen af begreberne synd og det onde som illusion sig fra den traditionelle bibelske forståelse, hvor disse begreber har rod i Syndefaldet.

For det tredje går helbredelsestanken imod den konventionelle idé om, at et godt helbred er en gave, som man har fået på begrænset tid. Kristen Videnskabs helbredelsestanke afføder idéen om døden som illusion.

Kirkens flade struktur
Kristen Videnskab har en flad struktur. Der er ingen præstestand, og til gudstjenesten har alle beføjelsen til at læse op af de to hellige skrifter. Gudstjenester afholdes i enkle kirkerum udstyret med to læsepulte, hvorfra to udvalgte oplæsere læser tekster fra Bibelen og tilsvarende steder fra Health with Key to the Scriptures.

Alle ritualer og kultiske handlinger er afskaffet, og sakramenter (hellige handlinger, red.) som dåb og nadver anskues åndeligt og således symbolsk.

De fleste tilhængere findes i USA. Der opgives ikke danske medlemstal, men Kristen Videnskab har i Danmark to grenkirker med søndagsskoler og tilknyttede læseværelser i henholdsvis København og Århus.

Kristen Videnskabs Moderkirke ligger i Boston, Massachusetts, hvor religionen blev grundlagt i 1879. Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christian_Science_Mother_Church,_Boston,_Massachusetts.JPG
I denne uge fejres Store Bededag - men hvad kan man egentlig bruge bøn til? Foto: Modelfoto.
Mary Baker Eddy (1821-1919) Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marybaker.jpg
Jesus - den prototypiske healer. Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isus.jpg