Indføring

Mormonkirken - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Templet i Salt Lake City i Utah er byens centrum. Hovedgaderne i byen er navngivet efter, hvor de ligger i forhold til templet. Foto: Robertharding/Masterfile/Ritzau Scanpix

Mormonkirken, eller Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, er en af de hurtigst voksende religiøse bevægelser i verden. Bevægelsen betegner sig selv som kristen, men anerkendes ikke sådan af den kristne kirke. Læs alt om mormonkirken her

Mormonkirken er en forholdsvis ny religiøs bevægelse. Den blev grundlagt i 1800-tallet og er sidenhen vokset støt. I dag tæller bevægelsen over 16 millioner medlemmer på verdensplan. Mange mormoner bor i USA, men også i Danmark har bevægelsen vundet frem.

I dette tema dykker Religion.dk ned i mormonkirkens tro, historie og meget mere.

Indhold

 • Hvad er mormonkirken?
 • Hvem grundlagde mormonkirken?
 • Hvilke tekster bruger mormonkirken?
 • Mormonerne og polygami
 • Mormonkirken i konflikt med omverdenen
 • Er mormoner kristne?
 • Mormonernes syn på Jesus og treenigheden
 • Mormoner og dommedag
 • Mormonernes syn på vielse og dåb
 • Mormoner bør være afholdende
 • Mormonkirken og templer
 • Hierarkisk struktur i mormonkirken
 • Mormonkirkens medlemmer og forventninger
 • Mormonerne og mission

Hvad er mormonkirken?

Mormonkirken hedder Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og blev grundlagt i 1830. I dag vurderes det til at være et af de hurtigst voksende religiøse bevægelser i verden.

Bevægelsen er særligt stor i USA, hvor 1,7 procent af befolkningen er mormoner. Bevægelsen er dermed større i USA end islam.

I staten Utah, hvor mormonkirken har hovedsæde, tæller mormoner omkring 60 procent af befolkningen.

Bevægelsen betegner sig selv som en kristen bevægelse, og Bibelen og Mormons Bog er mormonernes hovedskrifter.

Hvem grundlagde mormonkirken?

Mormonkirken blev grundlagt af Joseph Smith Jr. (1805-1844) i New York i 1830.

Ifølge mormonkirken modtog Joseph Smith sin første åbenbaring i 1820, hvor Gud fortalte ham, at ingen kirke havde den rigtige lære, og han derfor skulle oprette sin egen kirke.

Nogle år senere fik han åbenbaret skrifterne til Mormons Bog, der udgør en del af troens fundament.

Hvilke tekster bruger mormonkirken?

Mormonkirken har fire primære skrifter: Bibelen, Mormons Bog, Lære og Pagter og Den Kostelige Perle.

Mormons Bog er et skrift, som Joseph Smith ifølge kirken fik adgang til gennem en åbenbaring i 1823 af englen Moroni.

Englen berettede om nogle forgyldte stentavler, der beskrev Amerika og dets urbefolknings hellige historie. Stentavlerne var gravet ned nær Smiths forældres gård, og i 1827 oversatte Smith indholdet af tavlerne i det, der nu kaldes Mormons Bog.

Bogen fortæller, at Jesus vil vende tilbage og oprette Zion, det kommende Gudsrige, i USA, der betragtes som det nye Israel.

Mormoner og polygami

Praktiseringen af polygami har altid været det mest kontroversielle emne, der forbindes med mormonkirken.

Kirkens grundlægger Joseph Smith havde selv mellem 30 og 40 koner, og polygami blev da også praktiseret i kirkens spæde begyndelse.

Kirken forbød officielt polygami i 1890 og tager fortsat i dag stærkt afstand fra denne praksis. Praksissen findes i dag inden for mindre sekteriske mormonske bevægelser som den Fundamentalistiske Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (FLDS).

At blive konfronteret med, at man skulle gå ind for flerkoneri kan være meget ubehageligt for mormoner. Langt de fleste mormoner tager afstand fra polygami, flerkoneri har aldrig været praktiseret af mormoner i Danmark.

Mormonkirken i konflikt med omverdenen

Mormonerne var fra kirkens grundlæggelse i strid med omverdenen, blandt andet på grund af kirkens nu ophørte praksis med polygami (flerkoneri).

Efter at være blevet fordrevet fra flere stater og en række overfald flyttede mormonerne til Nauvoo, Illinois, hvor Joseph Smith i 1844 blev dræbt af fjender af kirken. Herefter påbegyndte Smiths efterfølger Brigham Young (1801-1877) udvandringen fra Illinois, der i 1847 førte til grundlæggelsen af byen Salt Lake City i delstaten Utah, hvor cirka 60 procent af indbyggerne i dag er mormoner.

Utah var dengang en del af Mexico, men blev overtaget af de titusinder mormoner, der bosatte sig der. Det var således mormoner, der grundlagde den amerikanske delstat Utah for at skabe et samfund uden for statslig jurisdiktion i et endnu ikke statsligt organiseret område i det vestlige USA.

Er mormoner kristne?

Ifølge mormonerne er de et kristent trossamfund, selvom de ikke anerkendes som et sådant af den traditionelle kristne kirke. Der er tre grundlæggende ligheder:

 • Jesus er den centrale figur og opfattes som frelserskikkelsen Kristus.
 • Jesus er et eksempel til efterfølgelse
 • Bibelen er et centralt, helligt skrift.

Mormonerne adskiller sig dog fra traditionel kristendom på flere punkter.

For eksempel består mormonernes hellige skrifter ud over Bibelen af Mormons Bog, Lære og Pagter og Den Kostelige Perle.

Derudover tror mormonerne, at mennesker er åndelige børn af Gud, som eksisterede sammen med Gud som ånder før livet på Jorden. I overensstemmelse med traditionel kristendom menes denne ånd at vende tilbage til Gud efter Dommedag.

Mormoners syn på Jesus og treenigheden

Mormonernes har fokus på Jesu genopstandelse og hans status som kirkens levende overhoved, og kirken har mindre fokus på Jesu korsfæstelse. Af den grund er det kristne kors derfor et fraværende symbol, hvilket også adskiller dem fra traditionel kristendom.

Hos mormonerne er Gud, Jesus Kristus og Helligånden én gud, men til forskel fra den traditionelle kristne opfattelse er de ikke alle af samme væsen. I stedet er Faderen og Sønnen to særskilte væsner, begge med udødelige kroppe af kød og blod, mens Helligånden er et særskilt væsen med en "åndelig krop". Denne idé gør således op med den traditionelle kristne trosbekendelses definition af Treenigheden.

Mormoner og dommedag

Mormonerne tror på dommedag (Armageddon) og lærer, at de sidste dage er nær. Derfor pålægger Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige sine medlemmer, at hver familie skal samle forråd bestående af økonomiske midler og af langtidsholdbar mad, så man er klar til kriser, ulykker eller Dommedag.

Mormonernes syn på vielse og dåb

Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er en meget familiecentreret religion, da familien er en del af Guds plan. Der skal sættes børn i verden for at føre troen videre. Mormonerne skelner dog mellem det almindelige ægteskab og det evige, forseglede ægteskab, der kun kan konstitueres i de hellige templer, som kun mormonkirkens medlemmer har adgang til. Gennem tempel-ægteskabet varer familien evigt.

Kirken praktiserer ud over almindelig dåb også dåb efter døden, hvor troende mormoner kan få deres afdøde slægtninge døbt ind i kirken, hvilket vil frelse dem og sikre familiernes genforening i evigheden. Denne dåbspraksis er markant anderledes end den traditionelle kristne praksis, hvilket har ført til, at den offentligt er blevet afvist som kristen dåbspraksis af den romersk-katolske kirke.

Muligheden for at få døbt afdøde familiemedlemmer har medført, at mormonerne har verdens største slægtsforskningsarkiv med over en milliard navne. På grund af dets størrelse benyttes arkivet også af ikke-mormoner.

Mormoner bør være afholdende

Trossamfundet belærer i bogen Gospel Principles om kyskhedsloven, som er et moralsk kodeks, der skal overholdes for at være på god fod med kirken. Det centrale i kyskhedsloven er forbud mod sex før ægteskabet og utroskab. Derudover er mormonerne imod homoseksualitet.

Abort og sex uden for ægteskabet kan resultere i kirkens irettesættelse og en mulig ekskommunikation. Ved en ekskommunikation mister det bandlyste medlem sit medlemskab af kirken, men må dog stadig gerne komme til kirkens møder.

Som mormon bør man følge det moralske "Visdomsord", som er et sundhedskodeks givet af Joseph Smith, som kirken fortolker som afholdenhed fra alkohol, tobak, kaffe, te og stoffer.

Mormonkirken og templer

Templet er i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige en bygning af særlig betydning i forhold til almindelige kirkebygninger, og det har et andet formål end de ugentlige gudstjenester.

Almindelige kirkebygninger er åbne for alle, mens adgang i templet kun er forbeholdt medlemmer, der er på god fod med kirken. Templet er helliget Herren og respekteres af trossamfundet som Guds hus.

Mormonerne har en religiøs klædedragt, som de skal bære, når de kommer i templerne. I modsætning til mange andre religioner er der ikke tale om en ydre beklædning. I stedet bæres den under det almindelige tøj, som en personlig påmindelse om hengivenhed til Gud.

Hierarkisk struktur i mormonkirken

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har en hierarkisk struktur med klart definerede ansvarsområder for de forskellige stillinger. Kirken ledes af en profet (præsident) og et råd bestående af 12 apostle.

Man vælges ikke til en stilling, men "kaldes" i stedet af nogen med højere autoritet inden for kirken. Alle er lægmænd og modtager ingen betaling for deres tjeneste.

Kirkens øverste leder er præsidenten, der som Joseph Smiths moderne efterfølger opfattes som profet af kirkens medlemmer. Præsidenten vælges for livstid, og traditionelt vælges altid den ældste apostel som kirkens nye øverste præsident.

Mormonkirkens medlemmer og forventninger

I 2018 var der talt omkring 16 mio. mormoner i verden, og Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har også medlemmer i Danmark. Medlemmerne er fordelt på 22 kirker med hver deres biskop, et tempel og to præsidenter. De to præsidenter sikrer, at alt sker, som profeten i Salt Lake City befaler.

Alle medlemmer betaler i overensstemmelse med tiendeloven en tiendedel af sin indkomst til kirken, så vidt de har økonomisk mulighed for det.

Derudover forventes medlemmerne at faste en dag månedligt og donere de opsparede penge til bestemte velgørende formål. Kirken støtter således adskillige humanitære initiativer.

Mormoner og mission

En af årsagerne til at Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er den hurtigst voksende religion i verden, er den meget stærke missionstanke. På verdensplan er der knap 53.000 missionærer i gang med at udbrede kendskabet til kirkens lære om Jesus.

En missionsperiode varer mellem 18 måneder og to år. Der er både ældre, gifte par og unge kvinder mellem missionærerne, men hovedparten er unge mænd i begyndelsen af tyverne.

I januar 2019 fik Italien sit første mormontempel, som er placeret midt i kristendommens epicenter i Rom. Templet er lavet af marmor og granit og udsmykket med lysekroner i 24-karat guld. Foto: Remo Casilli/Reuters/Ritzau Scanpix
Ved en årlig konference i Salt Lake City i Utah synger Mormon Tabernakelkoret, som består af 360 medlemmer frivillige korsangere. Foto: George Frey/Reuters/Ritzau Scanpix