Hvad er UFO-religion?

Mange religiøse bevægelser beskæftiger sig med forestillinger om UFOer, og med at rumvæsener forsøger at kontakte jorden for at overlevere vigtige budskaber. - Foto: Foto: Wikimedia Commons.

Forestillinger om UFOer og rumvæsener hører ikke kun hjemme i fiktionen. Over hele verden findes religiøse bevægelser, som tror på, at væsener fra det ydre rum påvirker menneskeheden

Første gang, begrebet UFO (uidentificeret flyvende objekt) for alvor kom på dagsordenen, var i 1947, da den amerikanske pilot Kenneth Arnold fortalte til pressen, at han havde observeret ni uforklarlige flyvende objekter fra sit fly.

Snart derefter blev flere og flere UFO-observationer rapporteret, både i og uden for USA, og dermed blev grunden lagt til fremtidens UFO-religioner.

Hvem interesserer sig for UFOer?
Der er i store træk to måder, hvorpå UFO-interesserede beskæftiger sig med de flyvende tallerkner. Den ene gruppe forsøger at finde naturlige årsager til observationerne og undersøger, om det for eksempel kan være en vejrballon, der er blevet set.

Den anden gruppe er religiøst funderet. Mange religiøse bevægelser beskæftiger sig med forestillinger om UFOer, enten som et centralt troselement, eller som et mindre element i deres mytologi. Det drejer sig ofte om forestillinger om, at rumvæsener forsøger at kontakte jorden for at overlevere vigtige budskaber. Budskabet er som regel, at en ny og bedre verden er på vej.

Der findes et utal af disse bevægelser, men her skal kun beskrives fire.

1. Heavens Gate endte med masseselvmord
Denne UFO-religions eksistens fik en noget tragisk afslutning, da 39 af medlemmerne begik kollektivt selvmord i 1997. Gruppens selvmord hang sammen med kometen Hale-Bopps fremkomst. Gruppen mente, at kometen skjulte en UFO bag sig, og at hvis de efterlod deres kroppe på Jorden, ville deres sjæle kunne flyve op til UFOen, som kunne tage dem med til et højere niveau.

Bevægelsen tog sin begyndelse i starten af 1970'erne, og havde hovedsæde i Californien i USA. Den blev ledet af Marshall Appelwhite (1931-1997) og Bonnie Nettles (1927-1985). Marshall Appelwhite havde en nærdødsoplevelse, hvor han fik viden om, at han og hans sygeplejerske, Bonnie Nettles, var De To, altså de to vidner, som der tales om i Johannes Åbenbaring i Bibelen. Det førte til, at de kombinerede den kristne doktrin om frelse og dommedag med troen på, at der findes andre verdener og dimensioner, som man kan rejse til.

Bevægelsen troede, at jorden var på vej til at blive udslettet, og at den eneste måde at overleve på var at forlade den. Deres mål var at fortælle andre om, hvordan man nåede til Det Næste Niveau, og dermed redde dem. Et andet mål var at forberede sig på at træde ind i det, de kaldte Kingdom of Heaven.

Tilhængerne opgav alle deres personlige ejendele, når de trådte ind i bevægelsen, og levede et meget asketisk liv, hvor alt var fælleseje. Syv af de mandlige medlemmer af gruppen, inklusiv Appelwhite, blev frivilligt kastreret for at opretholde den strikse, asketiske livsstil.

Læs mere om Heavens Gate på deres hjemmeside fra 1997.

2. The Aetherius Society
Denne bevægelse blev grundlagt af George King (1919-1997) i England i 1955. King hævdede, at han havde telepatisk kontakt med rumvæsener, og at han var i stand til at kommunikere mentalt med væsener fra andre planeter.

Ifølge bevægelsen har disse ikke-jordiske væsener (De Kosmiske Mestre) holdt øje med Jorden i umindelige tider, og de har løbende vejledt os. Kun hvis menneskeheden lytter til de erklæringer, som De Kosmiske Mestre kommer med, kan vi redde os selv fra udslettelse. På et tidspunkt, når mennesket er udviklet og næstekærligt nok, vil vi træde ind i en ny tid, og den næste Mester vil komme. Det er også startskuddet for menneskets endelige udvikling.

Bevægelsens trosforestillinger er primært baseret på traditionelle teosofiske trosforestillinger blandet med egne forestillinger. Målet er at sprede De Kosmiske Mestres budskab, at yde spirituel healing til menneskeheden og Jorden ved hjælp af kraftfuld Karma yoga, at gøre klar til den næste Mesters komme, at optage og udsende spirituelle energier fra De Kosmiske Mestre, og at danne et broderskab baseret på De Kosmiske Mestres lære.

Læs mere om The Aetherius Society på deres hjemmeside.

3. The International Raelian Movement (Den Raelske Bevægelse)
Denne bevægelse blev dannet i 1974 af den franske journalist Claude Vorilhon (1946-). Bevægelsens tilhængere tror, at Vorilhon, som de kalder Rael, modtager særlig viden og instruktioner fra menneskelignende rumvæsener kaldet Elohimer, som har skabt jorden. Elohimerne har udvalgt Rael til at overlevere denne viden til menneskeheden.

Raels tilhængere tror på, at alt liv på jorden blev skabt videnskabeligt af Elohimer ved hjælp af DNA-teknologi og gensplejsning og tror derfor på intelligent design.

Elohimerne har gennem tiden sendt flere profeter, blandt andet Moses, Buddha og Jesus for at vejlede menneskeheden og forberede os på fremtiden og dommedag, hvor Elohimerne vil sende den sidste budbringer. Rael-bevægelsens tilhængere vil gerne sprede dette budskab og opbygge en ambassade, hvor de kan tage imod Elohim.

Der findes syv niveauer i bevægelsens struktur, og Claude Vorilhon sidder i toppen. Hvis man vil tilslutte sig bevægelsen, skal man gennemgå en optagelsesceremoni, melde sig ud af andre religiøse samfund og anerkende Elohimerne, som skaber af alt liv.

Medlemmer opfordres til at holde sig fra stoffer, tobak og kaffe, og til kun at have et moderat alkoholindtag. Til gengæld er opfattelsen, at sex er naturligt og normalt. Medlemmerne opfordres derfor til at være tro mod deres naturlige seksualitet, hvorfor for eksempel homoseksualitet og biseksualitet tillades.

Bevægelsen anses for at være den største UFO-religion i verden, men medlemstallet er ret usikkert.

Læs mere om Den Raelske Bevægelse på deres hjemmeside.

4. Unarius
Denne bevægelse er, ligesom The Aetherius Society, teosofisk inspireret. Den har hovedsæde i Californien, og blev grundlagt af Ruth og Ernest Norman i 1954. Ruth stod, efter Normans død i 1971, i spidsen for religionen til sin død i 1993.

Både Ruth og Ernest hævede, at de var blevet reinkarneret på Jorden for at hjælpe menneskeheden, og at de havde levet i andre skikkelser før, blandt andet som Jesus og Sokrates.

Hensigten med Unarius var, at Ernest Norman skulle fuldføre det projekt, han var startet på som Jesus, før han blev slået ihjel.

Ifølge bevægelsen har Jorden siden 1973 været medlem af en intergalaktisk konføderation, og menneskeheden bliver vejledt af højtstående intelligenser fra andre planeter gennem folkene bag Unarius. Bevægelsen mente, at en flåde af rumskibe ville lande på Jorden i 2001, og har siden lidt under nederlaget, da rumskibene ikke dukkede op.

Bevægelsen tror på sjælens udødelighed, og reinkarnation. De tror, at vores solsystem engang var beboet af interplanetariske, oldgamle civilisationer. Nogle af bevægelsens tilhængere tror, ligesom the Aetherius Society og Rael-religionen, at der vil komme besøg fra rummet, som vil forbedre menneskeheden, mens andre i bevægelsen mener, at det strider mod bevægelsens principper.

Bevægelsen tror på at alt - inklusiv mennesket - er energi, og at energi ikke skabes eller ødelægges, men blot ændrer form. De mener, at alt, hvad der sker i ens liv, hænger sammen med ens tidligere liv og handlinger. For at udvikle sig er det derfor nødvendigt at udøve flere positive end negative handlinger.

Unarius er meget imod at definere sig selv som en religion, og Ernest Norman har skrevet om sin modstand mod religion i flere bøger. Han mente, som Karl Marx, at religion var opium for folket. I stedet for at kalde sig en religion, kalder bevægelsen sin lære og aktiviteter for interdimensionel videnskab.

Læs mere om Unarius op deres hjemmeside.

Hvorfor opstod forestillinger om UFOer?
En del af UFO-religionernes myter er religiøse fortolkninger af moderne naturvidenskab. Religionerne udtrykker dermed ofte en teknologisering af ældre mytologi, en slags moderne folketro. Ifølge religionshistoriker Mikael Rothstein er UFO-religionernes trosforestillinger ofte opstået i kølvandet af Den Kolde Krig og frygten for atomkrig. UFO-væsenerne skulle frelse menneskeheden fra atomkrig, enten ved at frelse en del af menneskeheden, eller ved at forhindre krigen.

Læs mere om UFOer og UFO-observationer på Skandinavisk UFO Informations hjemmeside.

Mange religiøse bevægelser beskæftiger sig med forestillinger om UFOer, og med at rumvæsener forsøger at kontakte jorden for at overlevere vigtige budskaber. - Foto: stock.xchng.