Angolansk heksejagt på børn

En række tilsyneladende religiøst motiverede overgreb på børn har rystet Storbritannien.

Da den engelske domstol Old Bailey den 3. juni 2005 dømte tre angolanske flygtninge herunder tanten til offeret, en blot 8-årig pige, samt to medskyldige for grov børnemishandling, blev der oprullet en mere end almindelig straffesag.

Bevæggrunden for at skåret i pigen, sparket og slået denne, at have gnedet chilipeber i øjnene på hende samt at have truet hende med at proppe hende i en sæk for efterfølgende at smide hende i en flod var i følge de anklagede i sagen, at den 8-årige var en børneheks eller for at bruge den lokale angolanske dialekt: en ndoki.

Fire andre sager i Storbritannien om identiske overgreb på angolanske flygtningebørn har da også vakt de engelske politimyndigheders interesse, og de vil nu undersøge, om der kan ligge religiøse bevæggrunde bag overgrebene på børnene.

Beskyldninger om at angolanske børn er hekse er imidlertid ikke nye. Nødhjælpsarbejdere kan jævnligt berette om mangfoldige overgreb på mindreårige, der udråbes som børnehekse eller ndokier med efterfølgende afstraffelse, ydmygelse og i værste fald døden til følge.

IRIN, der er en del af UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), kan i 2004 berette om et katolsk børnehjem i Angola, der måtte give ly for ikke mindre end 23 drengebørn, alle beskyldt for i varierende grad at være hekse.

Hvad der er den egentlige baggrund for de mange overgreb på de angolanske børn vides ikke med sikkerhed. Det hævdes vedvarende, at forfølgelsen af børnene skyldes et fælles trauma foranlediget af mere end 30 års borgerkrig i landet. Denne teori kan du læse mere om hos Plastic.com.

Andre hævder at forfølgelsen er en udløber af den Kimbanguistiske Kirkes skikke, der med sin særegne blanding af protestantisme, healing, stringent overholdelse af Moselovene og indædte modstand mod magi kan være en anden forklaring. Du kan læse mere om den Kimbanguistiske Kirke HER.

Desuden vurderes forfølgelsen i andre lejre at være seneste skud på stammen af den stigende indflydelse, som de pinsemissionske menigheder har på det afrikanske kontinent. Denne teori kan du læse mere om ved at besøge The Pagan Prattle.

Slutteligt kunne denne korte artikel om transkulturel psykiatri måske også rumme en flig af forklaringen på, hvorfor en lokal hekseforfølgelse i Angola finder vej til Storbritannien. Ligeledes kan denne artikel Hvordan slukker man for en djinn? måske uddybe emnet.