Børn af religiøse forældre opfører sig bedre

En undersøgelse viser, at børn af religiøse forældre opfører sig bedre end andre børn. I undersøgelsen, som er foretaget af sociolog ved Mississippi State University, John Bartkowski, er forældre og lærere til mere end 16.000 børn blevet bedt om at vurdere børnene ud fra kriterier om børnenes selvkontrol, hvor ofte de opførte sig dårligt eller var ulykkelige og deres evne til at respektere og samarbejde med deres jævnaldrende.

Disse svar blev sammenlignet med, hvor ofte forældrene deltog i gudstjenester, talte om religion med børnene eller ligefrem skændtes om religiøse emner i hjemmet. Konklusionen var, at både lærere og forældre fandt, at børn af mere religiøst aktive forældre havde bedre selvkontrol, bedre sociale evner og bedre indlæring.

Dog var der en undtagelse. Hvis forældrene ofte skændtes om religion i hjemmet, havde børnene større risiko for at få problemer.

- Religion kan skade, hvis troen er en kilde til konflikt eller spændinger i familien, noterer Bartkowski.

Forklaringer på sammenhængen
Der kan være flere forklaringer på den observerede sammenhæng mellem en religiøs opdragelse og en bedre opførsel. En af dem kunne være, at religiøst aktive forældre i et religiøst orienteret netværk kan finde støtte til deres opdragelse hos ligesindede. Børnene tager måske forældrenes budskab mere til sig, når de møder det samme budskab hos andre voksne.

En anden forklaring kunne være, at forældrenes religiøse overbevisning giver deres opgave som forældre mening, og at religiøse normer og værdier har en tendens til at fokusere stærkere på familiens betydning.

Der er dog en svaghed ved undersøgelsen, idet der ikke skelnes mellem forskellige religiøse samfund. Den siger altså ikke noget om, om katolikker, jøder eller protestanter har de mest velopdragne børn.