Hans Hauge om kirkens holdning til nye medier

Hans Hauge, universitetslektor ved Århus Universitet

Her kan læses en sides uddrag fra Hauges tekst, Kirken som http://www.vatican.va". Den er publiceret i bogen "Den digitale Kirke"

Kirke og film
Folkekirken som institution er altså først i de seneste år begyndt at forholde sig til massekulturen og dermed massemedierne. Den var modstander af romanen i det nittende århundrede og af filmen i det meste af det tyvende. Den modstand er ophørt. Modstanden mod fjernsyn er ved at tage af. Videoen bruges som middel i konfirmandundervisningen. Og kirker har hjemmesider. Når man forholder sig kritisk til nye medier, er det sundt at læse udsagn i stil med Max Picards, som jeg indledte med (se herunder). I dag forsvarer kirkens folk radiogudstjenesten eller morgenandagten. Om ti år vil de forsvare internettet, som det ser ud i dag, og de vil længes tilbage til Danmarks Radio og Otto Leisner. Hvor var det lødigt.

Kirkens eneste kommunikationsmiddel var i mange år kirkebladet, der er en lavteknologisk efterligning af avisen. Og det her er kirkens store problem: Den forsøger imitation af massemedierne, men dens imitationer bliver altid dårlige imitationer af imitationer. Den har lettere ved at bruge medier, når de er blevet gamle, medens frikirkerne, som nævnt, og det vi kalder højrefløjen, har været langt mere kompatible med massemedierne. [...]

****

Den svejtsiske filosof Max Picard sagde i førkrigstiden: "Vor Tids Ordstøj er ikke blot en lille Del af Verden, nej, en hel egen Verden er bygget op derpaa: Radioens Verden. Radioen er et Maskineri, der producerer det pure Ordskrat. Det kommer ikke mere an paa et Indhold, men bare paa, at en Støj bliver til"