Islamiske portrætter af profeten Muhammed

Billeder af islams Muhammed bør undgås. I dag bruger muslimerne ofte kalligrafier af Muhammeds navn - i stedet for portrætter.

Muhammed har en helt central placering i islam, og muslimer er meget bevidste om, hvordan de forholder sig til ham. Især vedrørende portrætter. For som det ofte lyder, må profeten ikke afbildes. Det er han dog blevet fra tid til anden alligevel

Debatten om de tolv Muhammed-tegninger har påpeget, at det ifølge islam er forbudt at fremstille billeder af profeten. Billedforbudet er dog ikke altid blevet overholdt i den islamiske verden, og der findes eksempler på, at muslimer har suppleret den litterære beskrivelse af profeten med malerier.

Profeten Muhammed i de islamiske tekster

Muhammed er afgjort den vigtigste person i islam; han modtog åbenbaringen af Guds ord, som senere blev skrevet ned i Koranen, og han grundlagde den islamiske nation på den arabiske halvø i 620'erne. Han var altså både Guds udvalgte sendebud og samtidig leder og kriger. Den tidlige islamiske historie er på den måde Muhammeds historie, og den er beskrevet i tre klassiske genrer, som på hver sin måde handler om ham; "hadith" er de ting han sagde, "sunna" de ting han gjorde, og "sira" er beskrivelsen af hele hans liv.

Profeten Muhammed beskrives ikke som hellig eller guddommelig i de gamle tekster, men derimod som et menneske med alt, hvad det indebærer af styrker og svagheder. Han er et forbillede for muslimer overalt, idet han betragtes som en hæderlig mand, som Gud betroede den særlige opgave at indføre islam i verden. Og fordi muslimer anerkender det gamle og nye testamente, og dermed også de profeter, der optræder her, ses Muhammed som den sidste og endelige i rækken af Guds sendebud – "profeternes segl".

Billeder af profeten

Der findes middelaldermalerier af profeten Muhammed, som er fremstillet i den østlige del af den islamiske verden – Tyrkiet, Persien og Afghanistan – hvor billedforbudet havde mindst gennemslagskraft. Nogle billederser helt bort fra forbudet og viser Muhammed i hel figur, mens andrekun viser kroppen og tøjet, og lader ansigtet være et blankt, lyst felt.

Billederne stammer primært i middelalderen. I den moderne islamiske verden respekteres billedforbudet stort set overalt, og det kan endda lade sig gøre at lave tv-serier om den tidlige islamiske periode uden at vise profeten. Han optræder simpelthen ikke fysisk, men omtales kun af de andre figurer.

Et moderne islamisk portræt af Muhammed kunne i stedet være en kalligraferet udsmykket udgave af hans skrevne navn.