Kroppen skal være med i bønnen

Retrætestedet Solåsen har sit eget lille kapel i en gammel bunker med en unik stemning og en indretning, der inspirerer til personlig og anderledes måde at bede på. Øyvind Borgsø beder her med inddragelse af vejrtrækning, krop og arme i synkrone bevægelser med recitation af Jesusbønnen: Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Foto: Birgit Urd Andersen

Hvis det bliver naturligt at bevæge sig, mens du beder, bliver det naturligt at bede, mens du bevæger dig, skriver diakonmedarbejder Øyvind Borgsø, der udvikler Bøn i Bevægelse på Peterstiftelsens pilgrimsgård Solåsen i Norge

Bøn i Bevægelse er rolige bevægelser og recitation af Guds ord.
Bøn i Bevægelse er afspænding, opmærksomhed og omsorg.
Bøn i bevægelse er kærlighedsfuld kommunikation med Gud.
Bøn i bevægelse er at blive mødt af Gud, og at møde Gud som ånd, sjæl og krop.

Bøn i Bevægelse er at gøre ånd, sjæl og krop mere årvågent indstillet på dialogen med Gud.

Bøn i bevægelse er godt for helbredet og giver næring til dine dybeste længsler.

Tør du være nær Gud, og dig selv, bliver du også i stand til at være nær andre mennesker.

Kroppen er et helligt tempel, hvor en stor forvandling finder sted, fra gammel til ny, fra hård til smidig, fra livløs til fuld af liv, fra i sig selv til ét med Gud (1 Kor 6,17, Fil 3,21, Jes 43,19, Joh 14,23).

Gud glæder sig, når du giver dig selv opmærksomhed og omsorg. Tør du være nær Gud, og dig selv, bliver du også i stand til at være nær andre mennesker. Holder du dig nær Gud, holder du fast ved Hans ord, og Han kommer og tager bolig hos dig (Joh 14,23). Kraften fra Hans herlighed skal give dig styrke (Kol 1,10-11), og Han vil forvandle dig til at blive mere lig Ham (2 Kor 3,18). Gud levendegør sig i os og sætter os fri (Rom 8:11, 2.Kor 6:3,17). Du vil da begynde at se dig selv og resten af skaberværket med Guds øjne.

Erfaring med bøn i bevægelse

Erfaringen med bøn i bevægelse er, at kroppen har en form for hukommelse. Når du repeterer en bøn sammen med en bevægelse, er det som om kroppen husker bønnen. Hvis du gør denne bevægelse i en af dine daglige gøremål, kommer bønnen op i dit sind, fordi denne bøn er linket sammen med den bestemte bevægelse.

Hvis det bliver naturligt at bevæge dig, mens du beder, bliver det naturligt at bede, mens du bevæger dig.

Forskel på samfundets og kirkens kropssprog

Over 70 % af al kommunikation med andre mennesker foregår gennem kropssproget. Resten foregår gennem ord og ordenes intonation.
I kirken i dag er kropssproget vel repræsenteret ved under 30 % i vor kommunikation med Gud. Måske er det et bevis på, at vi er lidt forknytte og ufrie i forhold til at benytte vores egen krop i bønnelivet.
Gud bor i dig, og din krop er også et åsted for bønnen. Den Hellige Ånd går i forbøn for os med suk, som ikke kan rummes med ord (Rom 8,26), og Guds herlighed strømmer gennem os.

Øyvind Borgsø er diakonmedarbejder og udvikler Bøn i Bevægelse på Peterstiftelsens pilgrimsgård Solåsen i Norge. Indlægget er først publiceret på Øjvind Borgsøs hjemmeside.

–-

Religion.dk's Birgit Urd Andersen har stillet nogle supplerende spørgsmål til Øyvind Borgsø:

Du er under tidebønner i kapellet meget nærværende i dine bevægelser, og ofte inddrager du en stor del af rummet. Hvad har inspireret dig til denne måde at bede på?

Da jeg for 6 år siden lærte at bede, idet jeg valgte at dedikere mit liv til at følge Jesus Kristus, var det naturligt for mig at tage min krop med ind i bønnen. Troen og evnen til at bede er flotte gaver, og Gud kommunikerer med os på mange måder.

Jeg ønsker at udvikle og styrke min relation til Gud og derved lære Ham og mig selv bedre at kende. Derfor kan jeg lide at bruge tid med Gud og at møde Ham med hele mig som krop, sjæl og ånd. Når jeg integrerer kroppen i min bøn, oplever jeg at bønnen får en ny dybde, og at Guds ord bliver levende i mig. Dermed bliver det også lettere at følge Guds vilje.

At tage kroppen med ind i gudstjenesten kan give troen en real ansigtsløftning, skriver Peter Halldorf i Pilgrim nr. 1 i 2004

Hvilke forudsætninger har du?

Siden jeg som trettenårig første gang dyrkede kampsport, har jeg været optaget af krop og bevægelse. Samtidig har jeg haft problemer med at lære gennem bøger og forelæsninger. Gennem oplevelse og erfaring integrerer jeg ny lærdom bedst. Her er kampkunst godt, specielt mange kinesiske retninger, hvor eleverne må øve nærmest på egen hånd for at opdage, hvordan øvelserne skal udøves. Kampkunst, meditation, terapi og studier i anatomi og fysiologi har været med til at øge min kropsbevidsthed. Desuden har jeg her på Solåsen samarbejde med en del ressourcepersoner, teologer, fysioterapeuter, diakoner og andre.

Pilgrimsgården Solåsen afholder 24.-27. april 2008 en retræte med praktisk undervisning i Bøn og Bevegelse, samt med inddragelse af meditation og massage. Se program på www.peterstiftelsen.no.

Litteratur:

Bønn med kropp og sjel (Anselm Grün)
Å ære Gud med sin kropp (Pilgrim nr 2004, red. Peter Halldorf)
Med ånd sjel og kropp om kroppens rolle i tilbedelsen (Over Alt nr. 2 2004, Kari Bjelland Vasshus)