Ny politik mod præsters seksuelle misbrug

Lægkatolikker er dybt skuffede over resultatet af møde, der har stadfæstet retningslinjer for håndtering af sexmisbrug

skriver fra USA

Da USA´s katolske biskopper i torsdags afsluttede deres halvårlige møde, kunne de offentliggøre en revideret politik for håndteringen af seksuelt misbrug af børn.

Den reviderede politik er blot et nyt afsnit i føljetonen om den katolske kirkes krise. Skandalen begyndte at rulle i januar, da avisen Boston Globe kunne afsløre, hvordan flere præster havde misbrugt børn seksuelt.

Efterfølgende dukkede talrige sager om sexmisbrug op i hele landet. Derfor afholdt de katolske biskopper i juni et møde i Dallas, hvor øverste punkt på dagsordenen var nye retningslinjer mod seksuelt misbrug af børn. Mødet mundede ud i en konsekvent linje over for de uheldige præster: Hvis en præst bare én gang havde gjort sig skyldig i seksuelt misbrug af mindreårige, ville han straks blive fjernet fra sit embede. Desuden ville alle sager om seksuelt misbrug straks blive overgivet til myndighederne.

Paven sagde nej

Før den nye politik kunne blive bindende i USA, skulle den dog først godkendes af paven. I oktober kom pavens dom imidlertid: Han kunne ikke umiddelbart acceptere de nye retningslinjer, fordi de ikke var i overensstemmelse med kanonisk lov.

Blandt andet havde præsterne ikke mulighed for at appellere deres sag, hvis de var blevet frataget deres embede. Og man brød med kirkens generelle regel om, at sager om seksuelt misbrug bliver forældet efter ofrets 28-års fødselsdag. Paven foreslog derfor, at der blev nedsat en kommission af repræsentanter fra Vatikanet og USA´s biskopper, der kunne udarbejde en revideret politik. Det er denne reviderede politik, som de amerikanske biskopper netop har vedtaget.

De amerikanske biskopper vedtog den reviderede politik med 246 stemmmer mod syv, og efter mødet var der blandt biskopperne udbredt tilfredshed.

- Den reviderede politik er en styrkelse af de retningslinjer, som biskopperne forpligtede sig på i Dallas. Hvad vi kun implicit havde fået udtrykt med retningslinjerne fra Dallas, er nu eksplicit blevet nedskrevet i den reviderede politik, sagde biskop William Lori fra Connecticut, som har været en af biskoppernes repræsentanter i den fælles kommission med Vatikanet.

De organisationer, der arbejder for lægkatolikkernes indflydelse og støtter ofrene for seksuelt misbrug, var dog alt andet end tilfredse med resultatet.

Først og fremmest var de vrede over, at de ikke i modsætning til det første møde i Dallas var blevet inviteret med til mødet, der foregik i Washington.

- Hvis mødet i Dallas var et skridt frem, så var mødet i Washington to skridt tilbage. Rom og paven har vundet, mens lægkatolikkerne har tabt. Der har aldrig været en større afgrund mellem biskopperne og lægkatolikkerne, siger Mark Serrano, talsmand for organisationen Survivors Network of Those Abused by Priests.

- Biskopperne brød med det løfte om større åbenhed, som de afgav i Dallas. Med reglen om, at alle retssager skal føres i et kirketribunal, er vi tilbage ved den gamle kultur af hemmelighedskræmmeri.

Skuffede lægkatolikker

Mary-Ann Keyes, talsmand for organisationen Voice of the Faithful, er også skuffet over resultaterne.

- Vi havde håbet, at flere lægkatolikker ville blive inddraget i arbejdet med sagerne om sexmisbrug. Men resultatet er blevet, at de kun skal sidde med i nogle rådgivende komitéer, som skal operere i hemmelighed, siger Mary-Ann Keyes.

- Vi forstår heller ikke reglen, om at alle sager bliver forældet, når ofret fylder 28 år. For i mange tilfælde vil ofret slet ikke komme frem og tale om misbruget før 20-30 år efter overgrebet.

Den reviderede politik vil nu blive oversendt til godkendelse hos paven, og denne gang forventer de amerikanske biskopper en hurtig accept. Hvis retningslinjerne godkendes, vil de blive bindende for den katolske kirke i USA. Herefter vil der gå to år, inden retningslinjerne skal evalueres.

udland@kristeligt-dagblad.dk