Indføring

Sådan foregår dåb, bryllup og begravelse hos Jehovas Vidner

Den 20. juli 2019 blev mellem 150 og 200 unge medlemmer af Jehovas Vidner døbt i Brøndby Hallen. Ifølge Jehovas Vidner blev Jesus døbt ved at blive fuldstændig nedsænket i vand. Derfor gør de det samme. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Jehovas Vidner har over 8 millioner medlemmer på verdensplan og omkring 14.500 medlemmer herhjemme. De har deres egen oversættelse af Bibelen og deres egne religiøse praksisser. Hvordan markerer Jehovas Vidner de overgangsritualer, der strukturerer mange menneskers liv, nemlig dåb, bryllup og begravelse?

Dåb
Ifølge Jehovas Vidner skal man gennemgå fem udviklingstrin, før man kan blive døbt. Det er grunden til, at medlemmer ikke døbes som spædbørn men først fra omkring teenagealderen.

For det første skal man studere Guds ord, det vil sige at læse Bibelen. Derudover deltager man i møder to gange ugentligt i rigssalen.

Jehovas Vidner mener, at jo mere man lærer om Bibelens læresætninger, jo mere vil man få lyst til at forkynde dem. Dette er andet trin på stigen mod at blive indlemmet i Jehovas Vidner. Når man føler sig forberedt til at forkynde, skal man gå til ældsterådet og spørge om lov. De vurderer, om man er kvalificeret, eller om man endnu mangler træning.

Det er vigtigt, at man er opgaven voksen, da man som missionær repræsenterer Jehova. Ofte består forkyndelsen i at gå fra dør til dør og uddele pamfletter og på den måde udbrede Jehovas Vidners budskab.

Det tredje stadie på vej mod dåben er at angre, og det fjerde er at omvende sig. Det er altså ikke nok at læse og forkynde Bibelens budskab, man skal også applicere det på sit eget liv. Det vil sige at man skal stoppe med at synde og begynde at gøre det rigtige.

Alle mennesker synder, og derfor har alle behov for at angre og derved modtage Guds tilgivelse. Man kan altså ikke opnå en perfekt tilværelse fri for synd, men for Jehovas Vidner er det væsentligt, at man altid stræber efter det.

Sidst men ikke mindst skal man vie sit liv til Jehova, for at kunne blive døbt. I praksis betyder det, at man i en bøn lover Jehova, at man vil adlyde hans vilje og prioritere det højere end sine egne mål og ønsker. I Markusevangeliet i Jehovas Vidners oversættelse af Bibelen står der:

“Han kaldte nu folkemængden og sine disciple til sig og sagde til dem: ’Hvis nogen vil følge mig, så lad ham sige nej til sig selv og bære sin torturpæl og blive ved med at følge mig’” (Mark. 8,34).

Denne pagt mellem mennesker og Jesus sammenligner Jehovas Vidner med ægteskabsløftet. Det kan være svært at leve op til denne forpligtelse, men ifølge Jehovas Vidner er der ikke grund til bekymring, for Jehova forventer ikke mere, end man kan give:

“At vi elsker Gud vil nemlig sige, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke en tung byrde” (Joh. 5,3).

Selve dåben foregår på et stævne. Her holdes der et foredrag, hvorefter taleren stiller to spørgsmål til dem, der ønsker at blive døbt som et af Jehovas Vidner.

Uanset hvor man bor i verden, bliver alle stillet de samme to spørgsmål. På dansk lyder de: "Har du angret dine synder, indviet dig til Jehova og anerkendt at han frelser os gennem Jesus?" og "Forstår du at du ved din dåb offentligt viser at du er et af Jehovas Vidner og er en del af Jehovas organisation?".

Ved at svare ja på spørgsmålene viser man omverdenen, at man ønsker at vie sit liv til Gud.

Jehovas Vidner døbes ved at blive fuldstændig nedsænket i vand. De gør det på den måde, fordi de mener, at Jesus blev døbt sådan:

”Straks efter at Jesus var blevet døbt, kom han op af vandet, og himlene åbnede sig, og han så Guds ånd dale ned som en due og komme over ham” (Matt. 3,16).

Efter sin dåb er man et fuldgyldigt medlem af Jehovas Vidner.

Bryllup
Bryllupsceremonier består for Jehovas Vidner af et bibelsk foredrag, som guider brudeparret til et langt og lykkeligt ægteskab. Bagefter kan brudeparret vælge at holde en reception eller en fest. Mange benytter rigssalen. Bryllupsparret kan invitere alle, også folk der ikke er medlemmer af menigheden.

Der er ikke en specifik dresscode, men i udgangspunktet skal man som medlem af Jehovas Vidner klæde sig beskedent og respektfuldt. Det begrundes med dette bibelcitat:

“Deres pynt skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld eller perler eller dyrt tøj, men gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig deres gudsfrygt” (1. Tim. 3,9).

I nogle lande kan et medlem af Jehovas Vidner få bemyndigelse til at vie, i andre lande må parret forbi rådhuset. I Danmark afhænger det af, om man er et såkaldt anerkendt trossamfund – hvis man er anerkendt, har man vielsesbemyndigelse, og det har Jehovas Vidner i Danmark.

Hvis brudeparret har lyst, kan de give hinanden et løfte og tage ringe på. Til slut beder man en bøn.

Jehovas Vidner skåler ikke, fordi det er en skik, der stammer fra hedenske ritualer. På samme måde kaster man ikke ris eller konfetti efter brudeparret. For Jehovas Vidner kan det sammenlignes med at praktisere afgudsdyrkelse.

Man må gerne servere alkohol til bryllupsfesten, men kun i passende mængder. På samme måde må man gerne høre musik, men det skal være passende musik.

Bibelen siger ikke noget om bryllupsdage, og derfor må ægteparret selv vælge, om de vil fejre denne dag.

Begravelse
Når et medlem af Jehovas Vidner skal begraves, må det ikke foregå i pomp og pragt, for begravelsesceremonien er ikke et påskud til praleri men beskedenhed. Ceremonier må ifølge Jehovas Vidner aldrig hylde et individ, men kun hylde Gud. Derfor er der ingen højtidelighed over kisten, hvor den afdøde er centrum for arrangementet.

Dertil kommer, at man i Jehovas Vidner ikke billiger forestillinger om, at man på en eller anden måde kan kommunikere med de døde. Derfor beder man ikke til dem.

Det er tilladt at sørge, men det er en stille og eftertænksom aktivitet. Jehovas Vidner tror på, at der vil komme en opstandelse, hvor døden ikke skal være mere. Det giver dem et håb, så de undgår ekstreme sørgeskikke.

Langt de fleste bisættes eller jordfæstes i ukendtes fællesgrav uden familiens deltagelse. Der holdes et foredrag for at trøste de pårørende og dvæle over, hvad Bibelen siger om døden. Man kan eventuelt synge en sang, og til slut beder man en bøn. Ceremonien kan foregå, hvor man ønsker, men mange benytter rigssalen.

Folk der ikke er er medlemmer af Jehovas Vidner er velkomne, selvom Jehovas Vidner ikke selv deltager i ceremonier, der er i modstrid med deres opfattelse af Bibelen.