Forstå Jesu opstandelse gennem trosbekendelsen

Da kvinderne kom til Jesu grav påskedag var den tom. Foto: Gino Santa Maria - Fotolia

Forstå den kristne påskes budskab om Jesu opstandelse gennem folkekirkens bekendelsesskrift, den apostolske trosbekendelse

Påsken anses for at være den vigtigste, kristne højtid. Det skyldes især Jesu opstandelse.

Forud for opstandelse går lidelsesen og døden på korset. Idet Jesus korsfæstes og opstår fra de døde tre dage senere besejrer han både djævelen og lader den kristne få evigt liv. Den begivenhed er central i kirken og derfor også i Den apostolske trosbekendelse, som bruges i den danske folkekirke.

Mange kender trosbekendelsens ord, men hvordan hænger de sammen med Kristi lidelseshistorie og opstandelsen? Forstå og få en forklaring af påskebudskabet igennem trosbekendelsen her

”Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.”

Mennesket er grundet syndefaldet kommet i djævlens magt, og Gud kommer til jorden som menneske, i form afJesus, for at rette op herpå. Igennem Jesu dødogopstandelsebesejrer Gud djævelen og dermed også dødens magt. Ved denne handling befries menneskene fra sine synder og får del idet evige liv.

”Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet,”

Markusevangelietbeskriver, hvordan ypperstepræsterne beskylder Jesus for blasfemi, da han her siger ja til, at han er Guds søn. Ypperstepræsterne og de skriftkloge fordømmer sammen med befolkningen Jesus.

Pontius Pilatusvar fra år 26-36 den romerske guvernør eller statsholder, en såkaldt præfect. Ifølge Matthæus, Markus og Lukas gav Pilatus blandt andet folket mulighed for at lade enten den morderiske Barabbas eller Jesus frigivet, men ypperstepræsterne og rådsmedlemmerne overtalte folket til at lade morderen frigive. Pilatus tilfredsstillede folkeskaren ved at lade Jesus korsfæstelangfredag.

"... nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde."

Påskedag, kaldes den dag, hvor kvinderne kom til Jesu grav for at salve ham. Her finder de i stedet en engel, der fortæller dem, at ham de søger, er opstanden og gået forud tilGalilæa,stedet hvor Jesu prædikenvirksomhed tog sit udgangspunkt.

Jesus forbliver på jorden i 40 dage efter sin opstandelse og stiger til himmels påKristi Himmelfartsdag.

"Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv."

Da Jesus forlader graven, befrier han de troende fra dødsriget og lader dem fare med til himlens paradis. For at mennesket kan få evigt liv, er det en vigtig pointe, at Jesus døde og opstod som menneske. Det er desuden en grundlæggende tanke i kristendommen ogopstandelsen, at man genopstår som sig selv - et genkendeligt menneske.