Hvad ved du om etik?

Test din viden om de tre store etikskoler: pligt-, nytte- og dydsetikken

1. Hvilken form for etik passer bedst her?

Man skal handle sådan, at alle handlinger kan underlægges en almengyldig regel

2. Hvilken form for etik passer bedst her?

Det vigtigste i den etiske og moralske handling er ikke om den er rigtig eller forkert, men hvilken livssituation, den bringer mennesket i.

3. Hvilken form for etik passer bedst her?

Etisk forsvarlige handlinger skal så vidt muligt stemme overens med lykkemaksimering – størst mulig lykke for flest mulige

4. Hvilken form for etik passer bedst her?

Denne form for etik sættes normalt i forbindelse med Jeremy Bentham (1748-1832) og John Stuart Mill (1806-1873).

5. Hvilken form for etik passer bedst her?

Denne form for etik sættes normalt i forbindelse med Aristoteles (384-322 f.Kr.), Augustin (354-4430) og Thomas Aquinas (1225-1274).

6. Hvilken form for etik passer bedst her?

Denne form for etik sættes normalt i forbindelse med Immanuel Kant (1724-1804), Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) og Jürgen Habermas (1929-).

7. Hvilken form for etik passer bedst her?

Denne form for etik har basis i en vejledende etisk rettesnor - det såkaldte ’kategoriske imperativ’ – et ubetinget påbud, som foreskriver et ’fordi du skal’ til handlingen.

8. Hvilken form for etik passer bedst her?

En handlings etiske og moralske værdi er udelukkende afhængig af konsekvensen af handlingen.

9. Hvilken form for etik passer bedst her?

Den etisk set rigtige handling er den, der i situationen lader handlingen gå i samspil med opnåelsen af ’det gode liv’.