Quiz: Hvad ved du om romersk religion?

Billed-ikon 238379

""Venus. Artwork of the second closest planet to the Sun and the hottest in the solar system. Venus has the densest atmosphere of all the terrestrial planets, consisting mostly of carbon dioxide."" Foto: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

Her kan du prøve din viden om den romerske religion

1. Roms grundlæggelse

En myte fortæller, at Rom bliver grundlagt af Romulus. Romulus og tvillingebroderen Remus gemmes for Amulius, som ser dem som en trussel. Hvordan overlever tvillingerne?

2. Offerkult

Den romerske religion havde ritual og offer som centrale elementer. Hvad kaldes det særlige forhold, som var mellem guden og mennesket, og som kendetegnede offerkulten i romersk religion?

3. Privat gudsdyrkelse

I romersk religion kan man med fordel skelne mellem privat og offentlig gudsdyrkelse. Hvad hed den type guder, som repræsenterede familiens mandlige overhoved?

4. Offentlige guder

Den offentlige gudsdyrkelse praktiseredes ikke mindst i afholdelsen af en række festivaller til ære for guderne. Hvad kaldte romerne den person, der stod for at planlægge sådanne fejringer?

5. Den første blandt guderne

De romerske guder kan huskes på deres planetnavne. Hvad kaldes denne højeste af guderne, som man tilbad på capitol, og hvis planetalias kan kendes på sine 63 kendte måner?

6. Krigsguden

I romersk religion havde man ligesom i græsk forskellige krigsguder, der symboliserede forskellige aspekter af krig. Denne gud deler navn med en planet, som kendes på sin røde farve.

7. Gudinder

Denne gudinde er kærlighedsgud og et yndet motiv i kunst. Hvem er den romerske kærlighedsgudinde?

8. Landbrug og handel

Jordbrug og handel var afgørende for det romerske imperium. Hvad hedder gudinden for landbruget, der som en del af en guddommelig trekløver tilbedtes på Aventiner-højen i Rom?

9. Begyndelse og slutning

Hvad kaldes den romerske gud, som er gud for begyndelser og slutninger, og som kendetegnes ved sine to ansigter?