Quiz om katolicisme og protestantisme

Billed-ikon 217483

Foto: Wikipedia Commons

Test din viden om katolicisme og protestantisme.

1. Nadver

Nadveren er rent konkret Jesu kød og blod og ikke symbolsk.

2. Præstens kald

En præst er kaldet til sin stand af Gud og står derfor tættere på Gud end andre.

3. Kirken og magten

Kirken er fredhellig og den verdslige magt har ingen autoritet i kirkerummet.

4. Frelse

Handlinger er ubetydelige for den enkeltes frelse

5. Helgener

Helgener kan gå i forbøn for mennesker